Regulatory Affairs

Regulatory Affairs är ett av Läkemedelsakademins snabbast växande utbildningsområden. Årligen deltar 700 personer i våra utbildningar. Mycket populära är de endagsutbildningar av karaktären updates, som vi arrangerar i samarbete med Läkemedelsverket.

Under det kommande året planeras ett antal kurser samt ett tiotal endagsaktiviteter. Sektionen för Regulatory Affairs arrangerar dessutom lokala nätverksträffar inom ämnesområdet – se här www.apotekarsocieteten.se

De flesta utbildningarna har tagits fram i samarbete med Sektionen för Regulatory Affairs, en av Apotekarsocietetens specialistsektioner. Grundkursen i Pharmacovigilance har utvecklats i samarbete med Apotekarsocietetens Special Interest Group in Drug Safety.

Kalendarium

Datum DatumUtbildningDagarOrt
7 feb 2018feb
07
Regulatory Affairs – en översikt
Stockholm
1Stockholm
10 apr 2018apr
10
Grundkurs i Regulatory Affairs
Stockholm
3Stockholm
24 apr 2018apr
24
Grundkurs medicintekniska produkter ur ett EU-perspektiv
Stockholm
2Stockholm
24 maj 2018maj
24
GDP i praktiken
Stockholm
1Stockholm
Helår 2017jan
01
E-learning biobankslagen 2017
Webb
Webb

Se fler →

Kontaktpersoner

Ämnesansvarig
Marie Eklund
Apotekare, Utbildningschef
marie.eklund@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 44

Löpande information om våra utbildningar hittar du i vårt