Kalendarium

Datum DatumUtbildningDagarPlats
. Löpande licens 12 månaderFarmakoterapi Hypertoni
Online
Online
HelårE-learning Biobankslagen
Löpande licens 2022GDP grundkurs – för dig i företagsledningen
Online
Online
.Löpande licens 12 månaderFarmakoterapi utbildningspaket
Online
Online
HelårMedical Devices Road to Market – introductory web course
Online
Online
.Löpande LicensGCP webbtest
.Löpande licensIntroduktion till avancerade terapier – ATMP
Online
Online
Löpande licens 2022GDP grundkurs
Online
Online
.Tillgängligt 2 år efter anmälanMGU läsanvisningar 2022
Online
Online
.Ongoing licenseIntroduction to advanced therapies – ATMP
Online
Online
IntresseanmälanQA-release i praktiken
Stockholm
1Stockholm
Löpande licens 2022GDP grundkurs – för dig inom transport
Online
Online
Löpande licens 2022GDP grundkurs – för dig inom tillverkning
Online
Online
19 jan
2022
jan
19
IMA-kurs med Lif
Online
2Online
1 feb
2022
feb
01
Dataintegritet – hur säkerställer du data och möter kraven?
Online
1Online
17 feb
2022
feb
17
Introduktion till EUs regelverk för kombinationsprodukter – för dig inom Pharma
Online
1Online
10 mar
2022
mar
10
Kvalitetssäkring av datoriserade system (QA-IT)
Stockholm/Online
4Stockholm/Online
11 mar
2022
mar
11
MGU-prov för Lif-auktorisation 2022
Stockholm
1Stockholm
15 mar
2022
mar
15
IMA-kurs med Lif
Online
2Online
16 mar
2022
mar
16
Design och statistisk analys av kliniska prövningar
Stockholm
2Stockholm
21 mar
2022
mar
21
Validering & Kvalificering
Online
2Online
23 mar
2022
mar
23
Pediatriska kliniska studier – Temadag ONLINE
Online
1Online
23 mar
2022
mar
23
Pediatriska kliniska studier – Temadag
Göteborg
1Göteborg
29 mar
2022
mar
29
Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
Stockholm/Online
2Stockholm/Online
4 apr
2022
apr
04
Vätsketerapi-nordisk kurs
Sigtuna
3Sigtuna
4 apr
2022
apr
04
Toxikologi och säkerhetsvärdering, 7,5hp
Online/Stockholm
8Online/Stockholm
7 apr
2022
apr
07
GDP Fördjupning
Stockholm
1Stockholm
26 apr
2022
apr
26
Usability Engineering in Medical Devices
Stockholm
1Stockholm
27 apr
2022
apr
27
3rd Swedish Medicinal Chemistry Symposium
Stockholm
2Stockholm
3 maj
2022
maj
03
Medicintekniska produkter – grundkurs
Stockholm
2.5Stockholm
5 maj
2022
maj
05
Kvalitetsregister för forskning 2022
Stockholm
1Stockholm
5 maj
2022
maj
05
Kvalitetsregister för forskning 2022
Online
1Online
31 maj
2022
maj
31
Biologics Drug Development-3 day course
Stockholm
3Stockholm
31 maj
2022
maj
31
Biologics Drug Development-3 day course
Online
3Online
30 aug
2022
aug
30
1st Nordic Conference on Computational Chemistry 2022
Gothenburg
2Gothenburg
1 sep
2022
sep
01
IMA-kurs med Lif
Stockholm
2Stockholm
4 okt
2022
okt
04
Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp
Uppsala/Online
Uppsala/Online
4 okt
2022
okt
04
Monitorering av prövarinitierade studier
Stockholm
2Stockholm
11 okt
2022
okt
11
Basics of Regulatory Affairs
Stockholm
3Stockholm
11 okt
2022
okt
11
Basics of Regulatory Affairs
Online
3Online
19 okt
2022
okt
19
Strategi- och affärsutveckling för life science-ledare
Stockholm
4Stockholm
15 nov
2022
nov
15
Klinisk läkemedelsprövning – Grundkurs
Stockholm
3Stockholm
1 dec
2022
dec
01
GDP i Praktiken – Grundkurs
Stockholm
1Stockholm
Enligt ök.jan
01
Snabbguide biobanksansökningar
Enligt ök.jan
01
Egenvård utbildningspaket
Online
Online

Se fler