Kalendarium

Datum DatumUtbildningDagarOrt / Online
.jan
24
MGU Läsanvisningar 2020
Stockholm
Stockholm
31 jan
2020
jan
31
MGU-prov för LIF-auktorisation 2020
Stockholm
1Stockholm
4 feb
2020
feb
04
Usability Engineering in Medical Devices
Stockholm
1Stockholm
5 feb
2020
feb
05
Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp
Uppsala
Uppsala
5 feb
2020
feb
05
Dataintegritet – hur säkerställer du data och möter kraven? Online
Online
1Online
5 feb
2020
feb
05
Dataintegritet – hur säkerställer du data och möter kraven?
Stockholm
1Stockholm
9 mar
2020
mar
09
Materials for future drug products
Stockholm
1Stockholm
11 mar
2020
mar
11
Affärsutveckling för medicintekniska produkter 2020
Stockholm
1Stockholm
18 mar
2020
mar
18
Monitorering av prövarinitierade studier
Stockholm
2Stockholm
18 mar
2020
mar
18
IMA-kurs med LIF
Stockholm
2Stockholm
31 mar
2020
mar
31
Regulatory Affairs – en översikt
Stockholm
1Stockholm
3 apr
2020
apr
03
IVDR training with TUV SUD
Stockholm
1Stockholm
15 apr
2020
apr
15
Design och statistisk analys av kliniska prövningar
Stockholm
2Stockholm
20 apr
2020
apr
20
Vätsketerapi-nordisk kurs
Sigtuna
3Sigtuna
23 apr
2020
apr
23
MDR training with TUV SUD
Stockholm
1Stockholm
5 maj
2020
maj
05
Kvalitetsregister för forskning 2020
Stockholm
1Stockholm
7 maj
2020
maj
07
GDP i Praktiken – Grundkurs
Stockholm
1Stockholm
12 maj
2020
maj
12
Biologics Drug Development-3 day course
Stockholm
3Stockholm
12 maj
2020
maj
12
Biologics Drug Development-3 day course
Online
3Online
12 maj
2020
maj
12
Quality Risk Management i praktiken
Stockholm
1Stockholm
19 maj
2020
maj
19
IMA-kurs med LIF
Stockholm
2Stockholm
29 maj
2020
maj
29
MGU-prov för LIF-auktorisation 2020
Stockholm
1Stockholm
15 jun
2020
jun
15
EUFEPS Annual Meeting 2020 Bridging the gap between the patient and the product design
Gothenburg, Sweden
3Gothenburg, Sweden
9 sep
2020
sep
09
GMP Grundkurs
Stockholm
1Stockholm
9 sep
2020
sep
09
GMP Grundkurs Online
1
7 okt
2020
okt
07
GAMP – kvalitetssäkring av datoriserade system
Stockholm
1Stockholm
9 okt
2020
okt
09
MGU-prov för LIF-auktorisation 2020
Stockholm
1Stockholm
13 okt
2020
okt
13
Klinisk läkemedelsprövning -Grundkurs
Stockholm
3Stockholm
14 okt
2020
okt
14
Introduction to RA in Drug Development
Stockholm
1Stockholm
14 okt
2020
okt
14
Introduction to RA in Drug Development Online
Stockholm
1Stockholm
20 okt
2020
okt
20
Kemisk-farmaceutisk dokumentation (Modul 3 CMC)
Stockholm
1Stockholm
24 nov
2020
nov
24
Validering & Kvalificering
Stockholm
2Stockholm
Enligt ök.jan
01
Expeditionsförfattningar 2020
Rullande licens 12 månaderjan
01
Naturläkemedel 2020
Rullande licens 12 månaderjan
01
Egenvård 2020 enskilda licenser
Online
Online
Rullande licens 12 månaderjan
01
Farmakoterapi 2020

Se fler