Om Läkemedelsakademin

Läkemedelsakademin erbjuder utbildningar på alla nivåer i olika format för yrkesverksamma inom läkemedels- och medicinteknikområdet. Utbudet täcker hela kedjan från forskning och utveckling till tillverkning, distribution, klinik och användning.

Kompetensutveckling för alla behov

För dig som yrkesverksam är aktuell kunskap nyckeln till framgång. Vi har utbildningar för såväl nyanställda som experter. Utbudet täcker hela bredden; bas- och fördjupning, ”hot topics”, workshops och internationella symposier.

Kvalitet för din skull – medlem i Utbildningsföretagen (branschorganisation som auktoriserar svenska utbildningsföretag)

Utbildningarna utvecklas i samarbete med ämnesexperter inom Apotekarsocieteten, myndigheter, universitet, sjukvård och företag. Läkemedelsakademin i Stockholm AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. Läs mer på utbildningsforetagen.se

Ditt behov – vårt uppdrag

Vi arrangerar uppdragsutbildningar inom hela läkemedels- och medicinteknikområdet. Vid förfrågningar, maila: info@lakemedelsakademin.se.

Studera när och var du vill!

E-learning ökar flexibiliteten för dig som deltagare. Vi har ett stort utbud av E-learning-utbildningar.

Oberoende aktör

Läkemedelsakademin ägs av den ideella föreningen Apotekarsocieteten. Verksamheten är oberoende av bransch- och sjukvårdspolitiska intressen.

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar

En del av Apotekarsocieteten