Medicinsk grundutbildning – auktorisation läkemedelsinformatör/konsulent (Lif-kursen)

2015 ändrade Lif kraven för läkemedelsinformatörer/ konsulenter. Läs om detaljerna och kravspecifikationen för läkemedelsinformatörer/konsulenter och om Medicinsk grundutbildning (MGU) här.

Läkemedelsakademin erbjuder möjlighet att tentera Medicinsk grundutbildning (MGU) vid några fasta tentamenstillfällen under året. Efter godkänd tentamen erhålls Lif-auktorisation som läkemedelsinformatör (konsulent).

Tentamen består av tre moduler, dessa kan tenteras var och en för sig eller tillsammans. Alla tre moduler måste tenteras med godkänt resultat inom 24 månader för Lif-auktorisation som läkemedelsinformatör. Avgiften för tentamen är 5500 kr (exkl. moms) per modul och tentamenstillfälle.

De tre modulerna innehåller:

  • Anatomi, cellbiologi/genetik, fysiologi, immunologi
  • Farmakologi
  • Sjukdomslära (internmedicin, endokrinologi, onkologi, infektion, psykiatri/neurologi)

Läsanvisningar och målbeskrivning

Nödvändiga kunskaper för tentamen i Medicinsk grundutbildning (MGU) fås genom självstudier eller allmänt kursutbud. Till hjälp för självstudier (via våra digitala läroplattform) kan läsanvisningar, inlärningsmål, litteraturlista och ett tentamensexempel beställas för 1600 kr (exkl. moms). Studierna uppskattas till 3 månaders heltidsstudier.

Mer information och beställning av läsanvisningar och anmälan till tentamen här.

Registerutdrag
Läkemedelsakademin håller ett register över samtliga i Sverige som genomgått MGU och blivit auktoriserade som Läkemedelsinformatörer. Det är möjligt för den registrerade att beställa registerutdrag. Kostnad tillkommer för utdrag.

Klicka här för att hämta blankett för godkännande.

Kontaktperson

Projektledare
Jeanette Jansson
jeanette.jansson@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 58

Projektadministratör
Veronica Helzel
veronica.helzel@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 87

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar