Anmälningsvillkor

Läkemedelsakademins bokningsvillkor fr o m 1 april 2014

Vi är auktoriserade av Utbildningsföretagen (branschorganisation som auktoriserar svenska utbildningsföretag).

Anmälan
För att vi ska kunna erbjuda alla våra deltagare bästa möjliga kvalitet, vill vi att du registrerar din anmälan senast 72 timmar före aktivitetens start. Vid kortare framförhållning, vänligen kontakta projektadministratören för aktiviteten via mail.

Deltagarlista
I samband med kursstart delar vi vanligtvis ut en deltagarlista. Många deltagare efterfrågar deltagarlista i samband med utbildning och vi ser nätverkande som en viktig del av kompetensutvecklingen. Med hänvisning till detta bedömer vi att du som deltagare har det intresset och den lagliga grunden är därför berättigat intresse. I listorna står för- och efternamn samt organisation. Vill du inte att ditt namn och organisation ska stå med på deltagarlistan som delas ut så mejlar du ansvarig projektadministratör vid anmälningstillfället eller annars snarast möjligt. Om du i övrigt har frågor angående deltagarlistan är du välkommen att höra av dig till ansvarig projektadministratör.

Avbokning
Anmälan är bindande. Alla avbokningar ska ske skriftligt till ansvarig projektadministratör. Vid avbokning 30-15 dagar före startdagen debiteras 50% av deltagaravgiften. Vid avbokning 14-0 dagar före startdagen debiteras 100% av deltagaravgiften. För bokad kost och logi vidaredebiteras kursgårdens eventuella ersättningsanspråk. Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega på samma företag. Ändringen meddelas skriftligt till ansvarig projektadministratör.

Avbokning vid sjukdom

Vid avbokning på grund av sjukdom, inför eller under en kurs eller tentamen erbjuds du deltagande vid nästa tillfälle för att komplettera missade delar. För det avbokade tillfället betalar du 100% av deltagaravgiften respektive kostnaden för ev. bokade måltider och logi. För nästkommande tillfälle betalar du endast för ev. bokade måltider och logi. Vid aktiviteter som inte upprepas betalar du 50% av deltagaravgiften samt kostnaden för ev. bokade måltider och logi.

Läkarintyg krävs i ovanstående fall.

Inställt eller flyttat tillfälle
Läkemedelsakademin har rätt att ställa in och skjuta upp ett utbildningstillfälle/temadag/konferens/tentamen varvid alla eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar där utöver utbetalas inte.

Betalning
Fakturering sker cirka 30 dagar före startdagen eller vid anmälan. Betalningsvillkoren är 20 dagar.

Försäkring/Avbokningsskydd
Om du har tecknat en avbeställningsförsäkring via Europeiska ERV i samband med att du bokade utbildningen ska du vid avbokning förutom att kontakta Läkemedelsakademin även kontakta Europeiska ERV.

Information om avbeställningsförsäkring

Cancellation policy valid from April 1 st, 2014

Cancellation
Cancellation should in all cases be in writing to the responsible project administrator. Cancellation received 30-15 days before the event (first day) will be refunded by 50% of the participation fee. Cancellation received 14-0 days before the event (first day) will not be refunded. Cancelled meals and accommodation will be charged according to the venues claims.

If you are unable to attend the event, you may send another participant  from the same company. Please inform in writing, the responsible project administrator.

Cancellation in case of illness
When cancellation is made in case of illness, you may participate at the next upcoming occasion to complete missing parts. No refunding will be made. When cancellation is made concerning a one off activity/course you will be refunded 50% of the delegate fee. Costs for meals and/or accommodation will be charged.

In both cases a medical certificate is needed.

Cancellation and change of event dates from the organizers/Swedish Academy of Pharmaceutical Sciences
The Swedish Academy of Pharmaceutical Sciences owns the right to cancel or change the dates of an event. In such case, you will be refunded the full participation fee. We do not reimburse any other costs you may have had in conjunction with the cancellation.

Payment

An invoice will be sent to you about 30 days before the date of the event. Payment terms is 20 Days.

Participation fee and VAT
All prices and participation fees are VAT exclusive and VAT (25%) will be added. According to VAT regulations in the European Union (EU), participants from companies within EU are required to state their company VAT registration number on the registration form.

Cancellation Insurance
EU citizens only. If you have purchased a cancellation insurance via Europeiska ERV when you booked the event, you should besides contacting Swedish Academy of Pharmaceutical Sciences also contact Europeiska ERV. You may then get the entire participation fee and accommodation refunded.

Cancel your trip or event and get your money back