Tillverkning, Kvalitetssäkring, Distribution

Området innefattar kvalitetsfrågor vid tillverkning, distribution och partihandel samt praktisk tillämpning av GMP och GDP.

De flesta utbildningarna anordnas i samarbete med Sektionen för kvalitetssäkring, en av Apotekarsocietetens specialistsektioner. Vi erbjuder även utbildningar i samarbete med NFS Health Sciences (tidigare David Begg Associates).

Läkemedelsakademins samtliga utbildningar inom området presenteras i vårt kalendarium.

Kalendarium

Datum DatumUtbildningDagarOrt
23 okt 2018okt
23
Quality Risk Management i praktiken
Stockholm
1Stockholm
7 nov 2018nov
07
Grundkurs medicintekniska produkter ur ett EU-perspektiv
Lund
2Lund
7 nov 2018nov
07
Validering & Kvalificering
Stockholm
2Stockholm
14 nov 2018nov
14
Usability Engineering in Medical Devices
Stockholm
1Stockholm
19 nov 2018nov
19
eCTD inom Regulatory Affairs
Stockholm
1Stockholm
28 nov 2018nov
28
Fördjupningskurs i GDP
Stockholm
1Stockholm
29 nov 2018nov
29
Serialisering och säkerhetsförsegling
Stockholm
1Stockholm
4 dec 2018dec
04
GDP i Praktiken – Grundkurs
Stockholm
1Stockholm
6 dec 2018dec
06
GMP i Sjukvården
Stockholm
1Stockholm
11 dec 2018dec
11
Software as a Medical Device – How to meet the new regulatory challenges
Stockholm
2Stockholm
7 mar 2019mar
07
GAMP – kvalitetssäkring av datoriserade system
Stockholm
1Stockholm
13 mar 2019mar
13
Regulatory Affairs – en översikt
Stockholm
1Stockholm
7 apr 2019apr
07
7th International Symposium on Solid Oral Dosage Form
Mölndal, Gothenburg
3Mölndal, Gothenburg
7 maj 2019maj
07
GDP i Praktiken – Grundkurs
Stockholm
1Stockholm

Se fler →

Kontaktpersoner

Ämnesansvarig
Sylvia Packham
PhD, Utbildningsledare
sylvia.packham@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 04

Löpande information om våra utbildningar hittar du i vårt