Personal/kontaktperson

Läkemedelsakademin i Stockholm AB

Maria Mårfält

Maria Mårfält

Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocietetens Föreningsupport samt vice VD för Apotekarsocieteten

Mail
Tel. 08-723 50 44

Hanna Rickberg

Hanna Rickberg

Utbildningschef, Utbildningsledare

Mail
Tel. 08-723 50 53

Samira Blombäck

Samira Blombäck

Utbildningsledare, Tjänstledig

Mail
Tel. 08-723 50 51

Katarina Bodin

Katarina Bodin

Utbildningsledare

Mail
Tel. 08-723 50 60

Amanda Forsslund

Amanda Forsslund

Projektadministratör, Projektledare

Mail
Tel. 08-723 50 43

Jenny Hagberg

Jenny Hagberg

Projektadministratör, Teamledare

Mail
Tel. 08-723 50 08

Veronica Helzel

Veronica Helzel

Projektadministratör

Mail
Tel. 08-723 50 87

Susanne Henriksson

Susanne Henriksson

Layoutansvarig

Mail
Tel. 08-723 50 30

Margareta Håkansson

Margareta Håkansson

Utbildningsproducent digitalt lärande

Mail
Tel. 08-723 50 47

Jeanette Jansson

Jeanette Jansson

Projektledare

Mail
Tel. 08-723 50 58

Irina Norgren

Irina Norgren

Utbildningsproducent digitalt lärande

Mail
Tel. 08-723 50 10

Helena Risinggård

Helena Risinggård

Utbildningsledare

Mail
Tel. 08-723 50 85

Sandra Trost

Sandra Trost

Utbildningsledare

Mail
Tel. 08-723 50 04