Personal/kontaktperson

Läkemedelsakademin i Stockholm AB

Vakant

Vakant

Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocietetens Föreningsupport

Mail
Tel. 08-723 50 44

Hanna Rickberg

Hanna Rickberg

Utbildningschef, Utbildningsledare

Mail
Tel. 08-723 50 53

Jenny Hagberg

Jenny Hagberg

Projektadministratör, Teamledare

Mail
Tel. 08-723 50 08

Lovisa Andersson

Lovisa Andersson

Projektadministratör

Mail
Tel. 08-723 50 22

Veronica Helzel

Veronica Helzel

Projektadministratör

Mail
Tel. 08-723 50 87

Susanne Henriksson

Susanne Henriksson

Layoutansvarig

Mail
Tel. 08-723 50 30

Jeanette Jansson

Jeanette Jansson

Projektledare

Mail
Tel. 08-723 50 58

Petra Lorenzon

Petra Lorenzon

Projektledare (tjänstledig)

Mail
Tel. 08-723 50 02

Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg

Utbildningsproducent digitalt lärande

Mail
Tel. 08-723 50 51

Annika Lundvall

Annika Lundvall

Projektadministratör

Mail
Tel. 08-723 50 06

Anders Pesula

Anders Pesula

Leg. apotekare, Utbildningsledare (tjänstledig)

Mail
Tel. 08-723 50 45

Annika Tengvall

Annika Tengvall

Leg. receptarie, Utbildningsledare

Mail
Tel. 08-723 50 47

Sandra Trost

Sandra Trost

Utbildningsledare

Mail
Tel. 08-723 50 04

Mette Wickert

Mette Wickert

Utbildningsproducent digitalt lärande

Mail
Tel. 08-723 50 43