Uppdragsutbildningar

Läkemedelsakademin hjälper dig att utforma uppdrags-
utbildningen. Vill du ha en skräddarsydd utbildning för dina medarbetare, rekommenderar vi en företagsanpassad uppdragsutbildning, utifrån verksamhetens behov.

Våra erfarna utbildningsledare ger efter samråd med uppdragsgivaren förslag på utbildningens innehåll, nivå, pedagogik, kurslängd, tidpunkt och kostnader.

De flesta av våra uppdragsutbildningar är endagsaktiviteter, som
genomförs på uppdragsgivarens arbetsplats eller i Apotekarsocietetens / Läkemedelsakademins lokaler i centrala Stockholm.

Vi kan även erbjuda e-learning eller blended learning anpassad efter era behov.

Kontaktperson

Hanna Rickberg
Utbildningschef
Utbildningsledare
Läkemedelsakademin
hanna.rickberg@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 53