Uppdragsutbildningar

Vi skapar lärarlett och e-lärande för alla oss som jobbar inom life science och hjälper gärna till att skapa anpassade utbildningar. Hur gör ni er internutbildning idag? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!

Våra erfarna utbildningsledare och utbildningsproducenter ger efter samråd med er förslag på format, lärandemål, pedagogik, anpassad till er målgrupp och verksamhet.

Vi erbjuder lärarlett hos er, i virtuellt klassrum, i våra lokaler i centrala Stockholm eller e-lärande.

Kontaktperson

Hanna Rickberg
Utbildningschef
Utbildningsledare
Läkemedelsakademin
hanna.rickberg@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 53