Våra samarbeten

Vi samarbetar bland annat med nationella och internationella myndigheter inom läkemedels– och medicinteknikområdet (Läkemedelsverket, SBU, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, FIMEA, Frumtök, NOMA, DKMA, EMA, FDA) universitet/högskolor, nordiska läkemedelsindustriföreningar och branschföreningar (ffa LIF, LMI, SwedenBio, Swedish MedTech), apotek och sjukvård.

Läkemedelsakademin (LMA) ägs av den ideella och oberoende föreningen Apotekarsocieteten, vars ändamål är att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedels- och medicinteknikområdet. En omfattande utbildningsverksamhet bedrivs genom dotterbolaget Läkemedelsakademin.

Merparten av utbildningarna utvecklas och genomförs i ett nära samarbete mellan Läkemedelsakademin och Apotekarsocietetens vetenskapliga specialistföreningar (sektionerna) och Special Interest Groups (SIGs).

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar