Kliniska studier

Utbildningsområdet innefattar fortbildning inom kliniska studier på både grundläggande och avancerad nivå. Under året anordnas ett antal kurser, utbildningar samt temadagar inom ämnet kliniska prövningar.

Grundläggande kurser i klinisk prövning

En kurs som ger grunderna i GCP (ICH E6 GCP) och en helhetsbild av arbetet med kliniska läkemedelsprövningar. Kursen tar upp regelverket, historiken och det praktiska genomförandet. För dig som är ny inom området eller behöver en uppdatering. 

En kurs som ger kunskaper och inblick i arbetet med kliniska prövningar av medicintekniska produkter. Kursen ger grunderna i GCP (ISO 14155:2020) och andra regelverk, praktiska råd och vägledning om ansökan/anmälan och förväntningar i en inspektion.  

E-kurser i klinisk prövning

En e-kurs som går igenom hur en klinisk prövning genomförs på en klinik och hur GCP tillämpas i de olika momenten. Kursen passar dig som är ny inom området och behöver en introduktion i hur en klinisk läkemedelsprövning genomförs på ett prövningsställe.  

En e-kurs om GCP som innehåller grunderna i en prövares ansvarsområden i en klinisk läkemedelsprövning. Kursen är riktad till dig som prövare och passar också dig som en prövare delegerar uppgifter till på ett prövningsställe.  

Påbyggnadskurser i klinisk prövning

En kurs om monitorering av kliniska prövningar där prövaren är sponsor. Kursen ger grundläggande kunskaper om hur du som monitor förbereder, startar, monitorerar och avslutar en prövning.  

En kurs om studiedesign, statistisk analys och tolkningar av resultat från kliniska prövningar av läkemedel och medicintekniska produkter. Kursen behandlar terminologi, samt protokoll, genomförande och rapport utifrån ett tillämpat statistiskt perspektiv. Kursen passar dig som arbetar med kliniska prövningar och som behöver översiktliga kunskaper om statistik.  

En kurs om digitalisering av kliniska prövningar och vad sponsors ansvar för kvalitetssäkring av datoriserade system i kliniska läkemedelsprövningar innebär. Kursen riktar sig till dig som behöver kunskaper om kraven, hur de tillämpas och vilken dokumentation som behövs.  

Fler e-kurser och temadagar

En e-kurs om biobankslagen. Kursen riktar sig till dig som skriver ansökningar om tillgång till prov för forskning.  

En e-kurs som i fyra korta moduler svarar på vanliga frågor om biobanskansökningar, inklusive ansökan enligt EU-förordningen om kliniska prövningar (CTR). Kursen riktar sig till sponsorer och biobankspersonal. 

För dig som har goda kunskaper i GCP och vill intyga din kompetens i GCP-relaterade frågor. Testet behandlar regelverk, terminologi och ansvarsområden. Innehållet uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-utbildning.  

 

Lär dig mer om kliniska studier genom att bli medlem i Apotekarsocieteten

Missa inte att även Apotekarsocietetens sektion för Kliniska Studier regelbundet anordnar kompetensutveckling, se Apotekarsocietetens kalendarium. 

 

Vill du vara med och påverka Läkemedelsakademins utbud av utbildningar och temadagar genom att beskriva just dina behov, idéer och utmaningar? Vi organiserar även anpassade uppdragsutbildningar. Kontakta gärna ämnesansvarig utbildningsledare! 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev om utbildningar inom Kliniska studier.

Kalendarium

Datum DatumUtbildningDagarPlats
e-kursGCP webbtest
Online
Online
e-kursGCP och klinisk prövning – från studiestart till avslut
Online
Online
e-kurs / kostnadsfriSnabbguide biobanksansökningar
Online
Online
e-kurs / kostnadsfriE-learning Biobankslagen
Online
Online
25 okt
2023
okt
25
Kvalitetssäkring av digitala verktyg i kliniska läkemedelsprövningar
Stockholm
1Stockholm
14 nov
2023
nov
14
Klinisk läkemedelsprövning – grundkurs
Stockholm
3Stockholm
28 nov
2023
nov
28
Monitorering av prövarinitierade studier
Stockholm
2Stockholm
5 dec
2023
dec
05
Basics of Regulatory Affairs
Stockholm
3Stockholm
5 dec
2023
dec
05
Basics of Regulatory Affairs
Online
3Online
5 dec
2023
dec
05
Farmakovigilans Grundkurs
Stockholm
3Stockholm
13 mar
2024
mar
13
Design och statistisk analys av kliniska prövningar
Stockholm
2Stockholm

Se fler

Kontaktpersoner

Ämnesansvarig
Helena Risinggård

Utbildningsledare
helena.risinggard@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 85

Ämnesansvarig
Samira Blombäck

Utbildningsledare
Tjänstledig

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar