Kongresser/Symposier

I kalendariet återfinns större och mindre möten inom flera ämnesområden. Ofta med internationell karaktär och i samarbete med eller på uppdrag av Apotekarsocieteten och andra organisationer inom Life Science-området.

Scheele Symposiet hålls vartannat år i samband med utdelningen av Apotekarsocietetens största vetenskapliga pris, Scheele priset. Läs mer hos Apotekarsocieteten här.