Kongresser/Symposier

Läkemedelsakademin anordnar årligen ett antal Symposier och Kongresser.

Scheele Symposiet hålls vartannat år i samband med utdelningen av Apotekarsocietetens största vetenskapliga pris, Scheele priset. Läs mer här.