Utbildningar inom läkemedels- och medicinteknikområdet

Läkemedelsakademin erbjuder utbildningar på alla nivåer i olika format för yrkesverksamma inom läkemedels- och medicinteknikområdet.

Utbudet täcker hela kedjan från forskning och utveckling till tillverkning, distribution, klinik och användning.

Kalendarium

Datum DatumUtbildningDagarPlats
HelårE-learning Biobankslagen
Löpande licens 2022GDP grundkurs – för dig i företagsledningen
Online
Online
HelårMedical Devices Road to Market – introductory web course
Online
Online
.Löpande licensIntroduktion till avancerade terapier – ATMP
Online
Online
Löpande licens 2022GDP grundkurs
Online
Online
.Ongoing licenseIntroduction to advanced therapies – ATMP
Online
Online
IntresseanmälanQA-release i praktiken
Stockholm
1Stockholm
Löpande licens 2022GDP grundkurs – för dig inom transport
Online
Online
Löpande licens 2022GDP grundkurs – för dig inom tillverkning
Online
Online
1 feb
2022
feb
01
Dataintegritet – hur säkerställer du data och möter kraven?
Online
1Online

Se fler