Utbildningar inom läkemedels- och medicinteknikområdet

Läkemedelsakademin erbjuder utbildningar på alla nivåer i olika format för yrkesverksamma inom läkemedels- och medicinteknikområdet.

Utbudet täcker hela kedjan från forskning och utveckling till tillverkning, distribution, klinik och användning.

Kalendarium

Datum DatumUtbildningDagarPlats
e-kursGCP och klinisk prövning – från studiestart till avslut
Online
Online
e-kursGDP grundkurs
Online
Online
e-kursGDP grundkurs – för dig inom transport
Online
Online
e-kursGDP Basic – management team
Online
Online
e-kursGDP Basic
Online
Online
e-kursGDP grundkurs – för dig inom tillverkning
Online
Online
e-kursGDP Basic – manufacturing
Online
Online
e-kursGDP Basic – transport
Online
Online
e-kursGDP grundkurs – för dig i företagsledningen
Online
Online
16, 23, 30 nov och 7 decKvalitetssäkring av datoriserade system (QA-IT)
Stockholm/Online
4Stockholm/Online

Se fler