Utbildningar inom läkemedels- och medicinteknikområdet

Läkemedelsakademin erbjuder utbildningar på alla nivåer i olika format för yrkesverksamma inom läkemedels- och medicinteknikområdet.

Utbudet täcker hela kedjan från forskning och utveckling till tillverkning, distribution, klinik och användning.

Kalendarium

Datum DatumUtbildningDagarPlats
.Rullande licens 12 månaderMedical Devices Road to Market – introductory web course
Online
Online
Löpande licensE-learning Biobankslagen
Online
Online
.Löpande licens 2022GDP grundutbildning – för dig i företagsledningen, e-kurs
Online
Online
.Löpande licensIntroduktion till avancerade terapier – ATMP
Online
Online
Löpande licens 2022GDP grundutbildning, e-kurs
Online
Online
.Ongoing licenseIntroduction to advanced therapies – ATMP
Online
Online
.Löpande licens 2022GDP grundutbildning – för dig inom tillverkning, e-kurs
Online
Online
.Löpande licens 2022GDP grundutbildning – för dig inom transport, e-kurs
Online
Online
Löpande licens 2021GDP grundutbildning, e-kurs
Online
Online
Löpande licens 2021GDP grundutbildning – för dig inom transport, e-kurs
Online
Online

Se fler