Ingrid Heath – Huvudkursledare på kursen Strategi- och affärsutveckling för life science-ledare

Som partner och rådgivare på Adlersson Heath stöder Ingrid life science-företag i det strategiska och praktiska arbetet för att öka bolagsvärdet och i interaktionerna med kapitalmarknaden. Med bakgrund som vice vd och policychef på SwedenBIO och chefredaktör för Läkemedelsvärlden samt Life Science Sweden, har Ingrid även bred erfarenhet från media och påverkansarbete inom life science.

Allt detta delar hon med sig av på kursen Strategi och affärsutveckling för life science-ledare.
I år är det tredje gången som kursen genomförs och Ingrid ger här sin bild av vad som är styrkan med kursen.

Vad får man på den här kursen som man inte får på andra kurser? 
– Det här är en skräddarsydd kurs för just life science-ledare. Affärsutveckling inom life science är speciellt, det räcker inte att vara duktig på att förstå sin slutmarknad eller att göra en bra produkt. Här handlar affärsutveckling lika mycket om hur du succesivt kan öka värdet på ditt bolag för att attrahera kapital. Under de här dagarna skapar våra noga utvalda föreläsare ett ramverk som man som life science-ledare kan utgå ifrån i sitt bolagsbygge, och som kursdeltagare får man tillgång till ledande expertis inom de strategiskt mest viktiga områdena för ett life science-företag.

Hur är kursen upplagd?

– Vi blandar föreläsningar med workshops och går igenom strategiska milstolpar i bolagets affärsutveckling. Under workshopdelen tar deltagarna sig an ett par olika case och samarbetar för att bygga en affärsplan som sedan skärskådas av en grupp investerare. Vi kör också vissa delar med parallella spår för de som arbetar med läkemedelsutveckling och de som arbetar med medicinteknik. Att kursen vänder sig till ledare inom hela life science-sektorn ger många värdefulla perspektiv, men inom vissa delar skiljer det sig så pass mycket åt att parallella spår krävs för att kunna gå på djupet.

Vem ska gå kursen?
– Hittills har kursen haft erfarna vd-ar, blivande vd-ar, forskningschefer, finanschefer, affärsutvecklare, regionchefer och produktchefer bland deltagarna – alla har upplevt kursen som värdefull. Om du har en roll där dina beslut på ett eller annat sätt påverkar bolagets strategi är den här kursen relevant eftersom du får en ökad förståelse för hur alla olika delar hänger ihop och påverkar varandra, både på kort och lång sikt. Det är lätt att bli förskräckt över komplexiteten i att leda ett life science-företag, den här kursen är ett sätt att snabbspola sig förbi många av de dyrköpta erfarenheter som andra gjort. Tidigare deltagare har också påtalat att många styrelseledamöter skulle vara hjälpta av den strategiska överblick som kursen ger.

Tidigare deltagare om kursen:

”En mycket bra och bred kurs som tar upp alltifrån patent och registrering till finansiering. Det är hög nivå på föreläsningarna och ett härligt engagemang! Bra lärtillfälle för alla life science-ledare och dessutom ett perfekt forum för att bredda sitt nätverk.”

”Ger bredd och djup samtidigt samt möjlighet för interaktion och utbyte från kursdeltagare.”

”Kursen är en bra möjlighet att få en inblick i helheten i en verksamhet, t.ex. om man i många år har jobbat mera specialiserat och nu ska ha mera ansvar för helheten. Då kan man få en stor förståelse för hur mycket som påverkar en lyckad affärsutveckling.”

”Jag har fått en riktig nytändning. Möjligheten att interagera med kursdeltagarna, föreläsarna och kursledningen har varit oerhört värdefullt och engagemanget har varit ovanligt högt.

Jag tror aldrig att jag på så kort tid har fått så många kontakter och infallsvinklar förr och det triggar i gång massor av tankar.”

______________________________________________________

Kursen genomförs av Läkemedelsakademin ochSwedenBIO i samarbete.


Strategi- och affärsutveckling för life science-ledare