Regulatory Affairs

Regulatory Affairs är ett av Läkemedelsakademins snabbast växande utbildningsområden. Årligen deltar 700 personer i våra utbildningar. Mycket populära är de endagsutbildningar av karaktären updates, som vi arrangerar i samarbete med Läkemedelsverket.

Under det kommande året planeras ett antal kurser samt ett tiotal endagsaktiviteter. Sektionen för Regulatory Affairs arrangerar dessutom lokala nätverksträffar inom ämnesområdet – se här www.apotekarsocieteten.se

De flesta utbildningarna har tagits fram i samarbete med Sektionen för Regulatory Affairs, en av Apotekarsocietetens specialistsektioner. Grundkursen i Pharmacovigilance har utvecklats i samarbete med Apotekarsocietetens Special Interest Group in Drug Safety.

Kalendarium

Datum DatumUtbildningDagarOrt / Online
5 feb
2020
feb
05
Dataintegritet – hur säkerställer du data och möter kraven? Online
Online
1Online
5 feb
2020
feb
05
Dataintegritet – hur säkerställer du data och möter kraven?
Stockholm
1Stockholm
9 mar
2020
mar
09
Materials for future drug products
Stockholm
1Stockholm
11 mar
2020
mar
11
Affärsutveckling för medicintekniska produkter 2020
Stockholm
1Stockholm
31 mar
2020
mar
31
Regulatory Affairs – en översikt
Stockholm
1Stockholm
3 apr
2020
apr
03
IVDR training with TUV SUD
Stockholm
1Stockholm
23 apr
2020
apr
23
MDR training with TUV SUD
Stockholm
1Stockholm
5 maj
2020
maj
05
Kvalitetsregister för forskning 2020
Stockholm
1Stockholm
7 maj
2020
maj
07
GDP i Praktiken – Grundkurs
Stockholm
1Stockholm
12 maj
2020
maj
12
Quality Risk Management i praktiken
Stockholm
1Stockholm
15 jun
2020
jun
15
EUFEPS Annual Meeting 2020 Bridging the gap between the patient and the product design
Gothenburg, Sweden
3Gothenburg, Sweden
14 okt
2020
okt
14
Introduction to RA in Drug Development
Stockholm
1Stockholm
14 okt
2020
okt
14
Introduction to RA in Drug Development Online
Stockholm
1Stockholm
20 okt
2020
okt
20
Kemisk-farmaceutisk dokumentation (Modul 3 CMC)
Stockholm
1Stockholm
24 nov
2020
nov
24
Validering & Kvalificering
Stockholm
2Stockholm

Se fler

Kontaktpersoner

Ämnesansvarig
Anna Lundin
Utbildningsledare
anna.lundin@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 04

Ämnesansvarig
Sandra Trost (tjänstledig)
Utbildningsledare
sandra.trost@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 04

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar