Regulatory Affairs

Regulatory Affairs är ett av Läkemedelsakademins snabbast växande utbildningsområden. Årligen deltar 700 personer i våra utbildningar. Mycket populära är de endagsutbildningar av karaktären updates, som vi arrangerar i samarbete med Läkemedelsverket.

Under det kommande året planeras ett antal kurser samt ett tiotal endagsaktiviteter. Sektionen för Regulatory Affairs arrangerar dessutom lokala nätverksträffar inom ämnesområdet – se här www.apotekarsocieteten.se

De flesta utbildningarna har tagits fram i samarbete med Sektionen för Regulatory Affairs, en av Apotekarsocietetens specialistsektioner. Grundkursen i Pharmacovigilance har utvecklats i samarbete med Apotekarsocietetens Special Interest Group in Drug Safety.

Kalendarium

Datum DatumUtbildningDagarOrt
23 okt 2018okt
23
Quality Risk Management i praktiken
Stockholm
1Stockholm
7 nov 2018nov
07
Grundkurs medicintekniska produkter ur ett EU-perspektiv
Lund
2Lund
7 nov 2018nov
07
Validering & Kvalificering
Stockholm
2Stockholm
13 nov 2018nov
13
Kemisk-farmaceutisk dokumentation (Modul 3 CMC)
Stockholm
1Stockholm
19 nov 2018nov
19
eCTD inom Regulatory Affairs
Stockholm
1Stockholm
27 nov 2018nov
27
Grundkurs i Pharmacovigilance
Stockholm
3Stockholm
28 nov 2018nov
28
Fördjupningskurs i GDP
Stockholm
1Stockholm
4 dec 2018dec
04
GDP i Praktiken – Grundkurs
Stockholm
1Stockholm
11 dec 2018dec
11
Software as a Medical Device – How to meet the new regulatory challenges
Stockholm
2Stockholm
13 mar 2019mar
13
Regulatory Affairs – en översikt
Stockholm
1Stockholm
26 mar 2019mar
26
Regulatoriska strategier
Stockholm
2Stockholm
7 maj 2019maj
07
GDP i Praktiken – Grundkurs
Stockholm
1Stockholm
Helårjan
01
E-learning biobankslagen 2018
Online
Online

Se fler →

Kontaktpersoner

Ämnesansvarig
Sylvia Packham
PhD, Utbildningsledare
sylvia.packham@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 04

Löpande information om våra utbildningar hittar du i vårt