Regulatory Affairs

Regulatory Affairs är ett av Läkemedelsakademins snabbast växande utbildningsområden. Årligen deltar 700 personer i våra utbildningar. Mycket populära är de endagsutbildningar av karaktären updates, som vi arrangerar i samarbete med Läkemedelsverket.

Under det kommande året planeras ett antal kurser samt ett tiotal endagsaktiviteter. Sektionen för Regulatory Affairs arrangerar dessutom lokala nätverksträffar inom ämnesområdet – se här www.apotekarsocieteten.se

De flesta utbildningarna har tagits fram i samarbete med Sektionen för Regulatory Affairs, en av Apotekarsocietetens specialistsektioner. Grundkursen i Pharmacovigilance har utvecklats i samarbete med Apotekarsocietetens Special Interest Group in Drug Safety.

Kalendarium

Datum DatumUtbildningDagarPlats
.Rullande licens 12 månaderMedical Devices Road to Market – introductory web course
Online
Online
23 mar
2021
mar
23
Introduction to Regulatory Affairs in Drug Development Online
Online
1Online
27 apr
2021
apr
27
Regulatoriska strategier för marknadsbolag
Online
2Online
5 maj
2021
maj
05
Kvalitetsregister för forskning 2021
Online
1Online
11 maj
2021
maj
11
GDP i Praktiken – Grundkurs
Online
1Online
1 jun
2021
jun
01
Medicintekniska produkter – grundkurs
Online
2.5Online
7 jun
2021
jun
07
EUFEPS Annual Meeting 2021- Bridging the gap between the patient and the product design
Online
3Online
2 nov
2021
nov
02
GMP Grundkurs
Stockholm
1Stockholm
1 dec
2021
dec
01
GDP i Praktiken – Grundkurs
1

Se fler

Kontaktpersoner

Ämnesansvarig
Sandra Trost
Utbildningsledare
sandra.trost@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 04

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar