Regulatory Affairs

Regulatory Affairs är ett av Läkemedelsakademins snabbast växande utbildningsområden. Årligen deltar 700 personer i våra utbildningar. Mycket populära är de endagsutbildningar av karaktären updates, som vi arrangerar i samarbete med Läkemedelsverket.

Under det kommande året planeras ett antal kurser samt ett tiotal endagsaktiviteter. Sektionen för Regulatory Affairs arrangerar dessutom lokala nätverksträffar inom ämnesområdet – se här www.apotekarsocieteten.se

De flesta utbildningarna har tagits fram i samarbete med Sektionen för Regulatory Affairs, en av Apotekarsocietetens specialistsektioner. Grundkursen i Pharmacovigilance har utvecklats i samarbete med Apotekarsocietetens Special Interest Group in Drug Safety.

Kalendarium

Datum DatumUtbildningDagarOrt / Online
25 apr
2019
apr
25
GMP Grundkurs
Stockholm
1Stockholm
25 apr
2019
apr
25
GMP Grundkurs
Online
1Online
7 maj
2019
maj
07
GDP i Praktiken – Grundkurs
Stockholm
1Stockholm
8 maj
2019
maj
08
Kliniska prövningar ur regulatoriskt perspektiv
Stockholm
1Stockholm
21 maj
2019
maj
21
Introduction to Regulatory Affairs in R&D
Stockholm
1Stockholm
21 maj
2019
maj
21
Introduction to Regulatory Affairs in R&D
Online
1Online
28 maj
2019
maj
28
Dataintegritet
Stockholm
1Stockholm
4 jun
2019
jun
04
Optimera din affärsutveckling för medicintekniska produkter
Stockholm
1Stockholm
11 jun
2019
jun
11
GDP – Transporter och serialisering
Stockholm
1Stockholm
22 okt
2019
okt
22
Basics of Regulatory Affairs
Online
3Online
22 okt
2019
okt
22
Basics of Regulatory Affairs
Stockholm
3Stockholm
7 nov
2019
nov
07
Riskminimering i Risk Management Plan
Stockholm
1Stockholm
19 nov
2019
nov
19
Validering & Kvalificering
Stockholm
2Stockholm
2 dec
2019
dec
02
Farmakovigilans Grundkurs
Stockholm
3Stockholm
9 dec
2019
dec
09
Gränsdragningsproblematik
Stockholm
1Stockholm
10 dec
2019
dec
10
Software as a Medical Device – How to meet the new regulatory challenges
Stockholm
2Stockholm

Se fler

Kontaktpersoner

Ämnesansvarig

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar