Tillverkning, Distribution, Partihandel

Området innefattar kvalitetsfrågor vid tillverkning, distribution och partihandel samt praktisk tillämpning av GMP och GDP.

De flesta utbildningarna anordnas i samarbete med Sektionen för kvalitetssäkring, en av Apotekarsocietetens specialistsektioner. Vi erbjuder även utbildningar i samarbete med NFS Health Sciences (tidigare David Begg Associates).

Läkemedelsakademins samtliga utbildningar inom området presenteras i vårt kalendarium.

Kalendarium

Datum DatumUtbildningDagarOrt
6 feb 2018feb
06
Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp
Uppsala
4Uppsala
24 apr 2018apr
24
Grundkurs medicintekniska produkter ur ett EU-perspektiv
Stockholm
2Stockholm
16 maj 2018maj
16
Usability Engineering – påbyggnadskurs Medicinteknik
Stockholm
1Stockholm
24 maj 2018maj
24
GDP i praktiken
Stockholm
1Stockholm
12 jun 2018jun
12
Partihandelsdagen 2018
Stockholm
1Stockholm
14 jun 2018jun
14
EU:s regelverk med avseende på riskhantering för korskontamination och rengöringsvalidering
Stockholm
1Stockholm

Se fler →

Kontaktpersoner

Ämnesansvarig
Sylvia Packham
PhD, Utbildningsledare
sylvia.packham@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 04

Löpande information om våra utbildningar hittar du i vårt