|        NYTT!

Läkemedelsakademin söker ny avdelningschef. Läs mer!

----
Nedan finner du exempel på aktuella utbildningar. Hela vårt utbud hittar du under menyrubriken VÅRA UTBILDNINGAR


Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning

25-27 november, Sigtuna. Läs mer!

Grundkurs i regelverk för medicintekniska produkter ur ett EU-perspektiv
9-10, Lund. Läs mer!


Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, BMA, m.fl.

11-12 december, Stockholm. Läs mer!

Regulatoriska strategier

4-5 februari, Bro/Stockholm. Läs mer!


Läkemedelsriksdagen 2015
Tema: Osäkerhetens pris – beslut på bräcklig grund.
3 mars, Stockholm. Läs mer!


Quality Risk Management i praktiken
21 april 2015, Stockholm. Läs mer!


Grundläggande farmakologi - 7,5 hp
hösten 2015, Uppsala. Läs mer!


Auktorisation av läkemedelsinformatörer (LIF-kursen)
Läs mer!


E-learningutbildning om Naturläkemedel
 Klicka här!l


Till vår webbshop

Pharmakon vår Samarbetspartner i Danmark


Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se