|        
LÄKEMEDELSKONGRESSEN 2014.
ANMÄLAN HAR ÖPPNAT!
Årets Läkemedelskongress arrangeras den 20 oktober i Stockholm. Kongressen tar fokus på läkemedelssäkerhet och läkemedelsnytta. Läs mer!

NYTT!
Se vår streamade föreläsning om Risk-nytta, kommunikation och beteende, från den 27 maj 2014

Nya bokningsvillkor fr o m 1 april 2014
Läkemedelsakademin tillämpar nya bokningsvillkor fr o m 1 april 2014. Dessa gäller för anmälningar som inkommer till oss fr o m detta datum. Läs mer!

Teckna en förmånlig avbeställningsförsäkring
Som kund hos Läkemedelsakademin kan du teckna en förmånlig avbeställningsförsäkring via ERV. Försäkringen kan tecknas för deltagaravgift, kost- och logi samt resa och gäller bl a vid sjukdom eller annan oväntad händelse t ex hastigt påkommen tjänsteresa. Läs mer!
----
Nedan finner du exempel på aktuella utbildningar. Hela vårt utbud hittar du under menyrubriken VÅRA UTBILDNINGAR

Praktiska aspekter på design och statistisk analys av kliniska prövningar
3-4 september, Stockholm. Läs mer!


Grundkurs i Regulatory Affairs  Platser kvar!
9-11 sept. Sigtuna. Läs mer!

Kurs i kvalitetssäkring vid läkemedelstillverkning - från råvara till färdig produkt,
16-18 september, Stockholm. Läs mer!

Kvalitetssäkring av kliniska prövningar

30 september-1 oktober, Märsta. Läs mer!

GDP i praktiken
2 oktober, Stockholm. Läs mer!


Ändringsansökningar ("Variations") inom Regulatory Affairs.   
2 oktober, Stockholm. Läs mer! Prel. program nu tillgängligt  


Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter

7-8 oktober, Stockholm. Läs mer!


Kvalitetssäkring av datoriserade system

23 oktober, Stockholm. Läs mer!


Grundkurs i Pharmacovigilance

11-13 november, Stockholm/Bro. Läs mer!

Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning
25-27 november, Sigtuna. Läs mer!

Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, BMA, m.fl.

11-12december, Stockholm. Läs mer!


Auktorisation av läkemedelsinformatörer (LIF-kursen)
Läs mer!

E-learningutbildning om Naturläkemedel Klicka här!l


Till vår webbshop

Pharmakon vår Samarbetspartner i Danmark


Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se