|        NYTT!
Läkemedelskongressen 2014 går av stapeln den 20 oktober
Planera redan nu in ditt deltagande på årets Läkemedelskongress. Programmet växer fram bit för bit och publiceras successivt fr.o.m. 1 maj.


Nya bokningsvillkor fr o m 1 april 2014
Läkemedelsakademin tillämpar nya bokningsvillkor fr o m 1 april 2014. Dessa gäller för anmälningar som inkommer till oss fr o m detta datum. Läs mer!

Teckna en förmånlig avbeställningsförsäkring
Som kund hos Läkemedelsakademin kan du teckna en förmånlig avbeställningsförsäkring via ERV. Försäkringen kan tecknas för deltagaravgift, kost- och logi samt resa och gäller bl a vid sjukdom eller annan oväntad händelse t ex hastigt påkommen tjänsteresa. Läs mer!
----
Nedan finner du exempel på aktuella utbildningar. Hela vårt utbud hittar du under menyrubriken VÅRA UTBILDNINGAR

Den kliniska studierapporten - att skriva enligt ICH E3
23-24 april, Stockholm, Läs mer!

Förhandlingsteknik - samt tillämpning vid avtal och kontrakt inom klinisk prövning, 8-9 maj, Stockholm. Läs mer!

GDP i praktiken
13 maj, Stockholm. Läs mer!
Introduktion till Regulatory Affairs för Dig på det forskande läkemedelsbolaget - en överblick
22 maj, Lund. Läs mer!

Grundkurs I Regulatory Affairs
9-11 sept. Sigtuna. Läs mer!

Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp
Block I, 15-16 sept, Block II, 13-14 okt, tentamen 17 nov, Uppsala. Läs mer!

Kurs i kvalitetssäkring vid läkemedelstillverkning - från råvara till färdig produkt, 16-18 september, Stockholm. Läs mer!

Auktorisation av läkemedelsinformatörer (LIF-kursen) Läs mer!

E-learningutbildning om Naturläkemedel Klicka här!l


Till vår webbshop

Pharmakon vår Samarbetspartner i Danmark


Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se