|        
NYTT!

LÄKEMEDELSKONGRESSEN 2014.
ANMÄLAN HAR ÖPPNAT!
Årets Läkemedelskongress arrangeras den 20 oktober i Stockholm.
Kongressen tar fokus på läkemedelssäkerhet och läkemedelsnytta. Läs mer!

----
Nedan finner du exempel på aktuella utbildningar. Hela vårt utbud hittar du under menyrubriken VÅRA UTBILDNINGAR


Kvalitetssäkring av kliniska prövningar

30 september-1 oktober, Märsta. Läs mer!


Ändringsansökningar ("Variations") inom Regulatory Affairs.   
2 oktober, Stockholm. Läs mer! Prel. program nu tillgängligt  


Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter

7-8 oktober, Stockholm. Läs mer!


Kvalitetssäkring av datoriserade system

23 oktober, Stockholm. Läs mer!

Partihandelsdagen 2014
5 november, Stockholm. Läs mer!

The 13th Swedish proteomics society symposium

9-10 November, Stockholm. Read more!

Grundkurs i Pharmacovigilance

11-13 november, Stockholm/Bro. Läs mer!


Quality Risk Management i praktiken

25 november, Stockholm. Läs mer!

Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning
25-27 november, Sigtuna. Läs mer!
GDP i praktiken
9 december, Stockholm. Läs mer!

Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, BMA, m.fl.

11-12december, Stockholm. Läs mer!


Auktorisation av läkemedelsinformatörer (LIF-kursen)
Läs mer!

E-learningutbildning om Naturläkemedel Klicka här!l


Till vår webbshop

Pharmakon vår Samarbetspartner i Danmark


Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se