|        NYTT!
Läkemedelskongressen 2015
äger rum den 9-10 november i Stockholm. Mer information kommer inom kort.
----
Nedan finner du exempel på aktuella utbildningar. Hela vårt utbud hittar du under menyrubriken VÅRA UTBILDNINGAR


Regulatoriska strategier

4-5 februari, Bro/Stockholm. Läs mer!


Pharmaceutical development of medicines for children

25 February, Mölndal. Read more!


Developing a taste for medicine

26 February. Mölndal. Read more!


Läkemedelsriksdagen 2015
Tema: Osäkerhetens pris – beslut på bräcklig grund.
3 mars, Stockholm. Läs mer!

Grundkurs i Regulatory Affairs
3-5 mars, Sigtuna. Läs mer!


Quality Risk Management i praktiken
21 april, Stockholm. Läs mer!

Grundläggande farmakologi - 7,5 hp
hösten 2015, Uppsala. Läs mer!


Auktorisation av läkemedelsinformatörer (LIF-kursen)
Läs mer!


E-learningutbildning om Naturläkemedel
 Klicka här!l


Till vår webbshop

Pharmakon vår Samarbetspartner i Danmark


Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se