Farmakoterapi

Vikten av rätt kompetens hos apotekspersonal är central. Konsekvenserna kan bli ödesdigra om misstag begås. Ett nära kundmöte skapar också förutsättningar för optimal och säker läkemedelsanvändning av kunden. Med e-learning kan du studera när du vill på ett roligt och tidseffektivt sätt.

Målgrupp
För dig som arbetar på apotek.

Kursinnehåll
Utbildningarna är indelad i lektioner om 20 minuter, övningar och fall. Kunskapstest ingår liksom utvärdering av utbildningen. Personligt kursintyg kan skrivas ut efter genomgången kurs med godkänt kunskapstest och ifylld utvärdering. Kvalitetssäkrat material granskat av ämnesexperter.

Fördjupningsmaterial finns för dig som vill veta mer, ingår inte i basutbildningen. Farmakoterapikurserna ger 2 FOKUS-poäng enligt Sveriges Farmaceuters poängsystem för kompetensutveckling. 2017 erbjuder vi:

Farmakoterapi
Akne, Allergi, Astma och KOL, Bipolär sjukdom, Demenssjukdomar, Depression och ångest, Diabetes, Epilepsi, Interaktioner, Koncentrations- och uppmärksamhetsstörningar, Neurogen smärta, Nociceptiv smärta, Psoriasis, Reumatoid artrit, Sömnstörningar, Äldre och läkemedel, Öppenvårdsinfektioner.

Under 2019 fyller vi på med:
Hjärtsvikt, Antikoagulantia, Diabetes, Depression och ångest, Koncentrationssvårigheter, Astma och KOL.

Vi kan även erbjuda: 
Receptföreskrifter och expeditionsförfattningar

Avgift
2 495 SEK exkl moms.

Kontaktperson

Projektadministratör
Övriga utbildningar

Jenny Hagberg
jenny.hagberg@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 08

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar

FOKUSlogga