Farmakoterapi

Vikten av rätt kompetens hos apotekspersonal är central. Konsekvenserna kan bli ödesdigra om misstag begås. Ett nära kundmöte skapar också förutsättningar för optimal och säker läkemedelsanvändning av kunden. Med e-learning kan du studera när du vill på ett roligt och tidseffektivt sätt.

Målgrupp
För dig som farmaceut som arbetar på apotek. Kan vara aktuellt för apotekstekniker som arbetar i receptkundmötet.

Kursinnehåll
Utbildningarna är indelade i teoriavsnitt, övningar och kundmöten. Kunskapstest ingår liksom utvärdering av utbildningen. Personligt kursintyg kan skrivas ut efter genomgången kurs med godkänt kunskapstest och ifylld utvärdering. Farmakoterapiutbildningarna är framtagna i dialog med ett flertal apoteksaktörer och utbildningarna är kvalitetssäkrade av ämnesexperter.

Fördjupningsmaterial finns för dig som vill veta mer, men det ingår inte i basutbildningen.

Farmakoterapi 2021
Antikoagulantia, Astma KOL, Barn & läkemedel, Depression och ångest, Diabetes, Djur & läkemedel , Hjärtsvikt, Koncentrationssvårigheter,
Reumatoid Artrit, Äldre & läkemedel, Öppenvårdsinfektioner.

Nytt för 2021: Hypertoni och bipolär sjukdom, två läkemedelsnytt samt två kortare fokusutbildningar på ca 20–30 minuter (ämnen: Parkinson och klimakteriet).

Metod
Modulerna är webbaserade och åtkomliga med inloggning som mejlas separat. Uppdateringar, utveckling och underhåll av utbildningsmoduler och tillhörande material sker årligen.

Anmälan
För att köpa en licens, läs mer här.

Vi erbjuder även  
E-learning Egenvård, läs mer här.

E-learning Expeditionsförfattningar, läs mer här.

Kontaktperson

Projektadministratör
Övriga utbildningar

Jenny Hagberg
jenny.hagberg@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 08

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar