Egenvård

Studera när du vill! Ett roligt och tidseffektivt sätt att lära sig, du kan när som helst med personlig inloggning gå in via internet och nå dina kurser. Vikten av rätt kompetens hos apoteksmedarbetare i egenvården är central och fel information till kunden kan få ödesdigra konsekvenser. Ett nära kundmöte skapar också förutsättningar för god hälsa hos kunderna.

Målgrupp
Utbildningarna riktar sig främst till yrkesverksamma på öppenvårdsapotek men självklart är alla som är intresserade av egenvård välkomna att använda våra utbildningar.

Kursinnehåll
Läkemedelsakademin erbjuder därför ett utbildningspaket om 53 e-utbildningar inom egenvårdsområdet med kunskapstest och kundfall. Utbildningarna är indelade i 6 delområden: Mage Tarm, Gyn, Hud, Värk, Infektioner samt Övrigt. I paketet ingår även delområdestest samt ett slutgiltigt totaltest där du testar dina kunskaper för hela egenvårdsområdet.

Metod
Modulerna är webbaserade och åtkomliga med inloggning som mejlas separat. Uppdateringar, utveckling och underhåll av utbildningsmoduler och tillhörande material sker årligen.

Anmälan
För att köpa en licens, läs mer här.

Vi kan även erbjuda: 
E-learning Farmakoterapi, läs mer här.
E-learning Expeditionsförfattningar, läs mer här.

Kontaktperson

Projektadministratör
Egenvårdsutbildningar

Veronica Helzel
veronica.helzel@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 87

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar