Expeditionsförfattningar på apotek

Främst för farmaceuter som behöver uppdatering / reaktivering inom området eller farmaceuter som kommer från länder inom eller utom EU-området. Värdefull även för apotekstekniker med receptbehörighet.

Målet är att ge grundläggande kompetens för att arbeta patientsäkert med receptexpedition på apotek. Kursen ger förståelse för vikten av att kunna regelverket samt var aktuell information går att finna. Förståelse för vikten av att dokumentera, kännedom om GPP med mera ingår.

Utbildningen omfattar totalt 3 timmars studier uppdelat på 6 lektioner.
Kursen innehåller uppgifter och fall samt avslutas med ett kunskapstest. Efter genomgången och godkänd kan personligt, specificerat kursintyg skrivas ut.

Kursinnehåll

Lektion 1: Legitimation och kompetens, Apotek; Del av hälso- och sjukvården, Anmälnings- och tystnadsplikt, GPP och etiska regelverk, Läkemedelslagen.

Lektion 2: Godkännandeprocedurer, Receptstatus, Förteckningar och register, Läkemedelstyper, NLM, Kosttillskott m.m.

Lektion 3: Förordnande av läkemedel och teknisk sprit, Tillämpningar och definitioner, Jourdos, Information vid förskrivning och utlämnande.

Lektion 4: Förskrivning via telefon och telefax, EES recept, Receptuppgifter, Förskrivar- och arbetsplatskod, Förtryckta recept, Intervall, Rekvisitioner.

Lektion 5: Kontroll och ändring av förordnande, Utbyte, Beredning, Färdigställande och utlämnande, Utlämnande mot rekvisition, Receptfria läkemedel.

Lektion 6: Läkemedelsförmåner och högkostnadstrappan, Generika och utbyte, 90-dagarsregeln, Schengenintyg, Reklamationer, Biverkningsrapportering, Licenser.

Ger 3 FOKUS-poäng enligt Sveriges Farmaceuters poängsystem för kompetensutveckling.

Kontaktperson

Projektadministratör
Övriga utbildningar

Jenny Hagberg
jenny.hagberg@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 08

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar

FOKUSlogga