Expeditionsförfattningar på apotek

Uppdaterad juli 2020 i enlighet med förändrade regelverk som träder ikraft 2020-2021.

Kursen är främst till för dig som farmaceut som behöver uppdateras/reaktiveras inom området, eller för dig som farmaceut som kommer från länder inom eller utom EU-området. Kursen är även värdefull för dig som apotekstekniker med receptbehörighet.

Kursen belyser de regelverk som finns för svensk apoteksverksamhet, vad dessa innebär samt vilket ansvar du som farmaceut har i receptkundmötet. Efter genomgången kurs ska du veta vilka regelverk du har att förhålla dig till, samt veta vad som krävs av dig som farmaceut i receptkundmötet.

Kursen är uppbyggd i fem delar och innehåller teori, kundfall och reflektionsfrågor samt ett avslutande kunskapstest. Kurslängd cirka 2,5 timmar. När du klarat kunskapstestet kan du ladda ner ett diplom från utbildningens startsida.

Ämnesområden

I kursen berörs följande:

1. Svenskt apoteksväsende

2. Läkemedel

3. Högkostnadsskydd & Nationella läkemedelslistan

4. Förskrivning av läkemedel och teknisk sprit

5. Mottagande av recept på apotek

Kunskapstest

Kontaktperson

Projektadministratör
Övriga utbildningar

Jenny Hagberg
jenny.hagberg@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 08

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar

FOKUSlogga