E-learning Obesitas – en kronisk sjukdom

Välkommen
Välkommen till denna webbaserade utbildning om obesitas (fetma), framtagen av Läkemedelsakademin och Novo Nordisk. Utbildningen är uppdelad i sex kapitel och du kan genomföra utbildningen i ditt eget tempo.

Utbildningen tar ca 45 minuter att genomföra.

Utbildningens kapitel:
• Bakgrund
• Definitioner
• Komorbiditet
• Påverkan på individ
• Behandling
• Påverkan på samhället

Utbildningens mål:
• Ökad kunskap om Obesitas
• Ökad kunskap om behandling av Obesitas
• Förståelse för Obesitas som gateway disease
• Öka motivationen kring diagnostisering och behandling
• Öka motivationen till kommunikation med patienten

Novo nordisk