Klinisk Utvärdering och Klinisk Prövning – påbyggnadskurs medicintekniska produkter

11,900 kr

Vi följer utveckligen och anpassar oss löpande till rådande riktlinjer och den samlade bilden av branschens möjlighet att träffas. Denna utbildning är planerad som en fysisk kurs. Vid behov, så kör vi virtuellt i vårt virtuella klassrum i Zoom eller kompletterar vår fysiska kurs med direktsändning i Zoom. Ni hittar alltid senaste info på aktivitetens hemsida.


Kursen vänder sig till dig som jobbar med Utvärdering och/eller Klinisk Prövning av Medicintekniska produkter. Du kanske planerar, administrerar, genomför eller bedömer kliniska utvärderingar.

Köp nu Läs mer