Utbildningar på arabiska

Kostnadsfria kurser som är översatta till arabiska i Farmakoterapi, Naturläkemedel, Expeditionsförfattningar, GPP och Apotekssvenska.
Logga in här.

För de som avser att göra kunskapsprov eller är antagna till kompletteringsutbildning på Uppsala eller Göteborgs universitet erbjuder vi farmakoterapiutbildningarna på svenska.

För mer information kontakta: Annika Tengvall, utbildningsledare,
08-723 50 47, annika.tengvall@lakemedelsakademin.se

Kontaktperson

Projektledare
Annika Tengvall
annika.tengvall@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 47

Projektadministratör
Övriga utbildningar

Jenny Hagberg
jenny.hagberg@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 08

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar

FOKUSlogga