Obesitas – En kronisk sjukdom

Välkommen till denna e-learning om obesitas (fetma), framtagen av Läkemedelsakademin och Novo Nordisk. Utbildningen är 100 procent webbaserad och tar den genomsnittliga användaren cirka 60 minuter att genomföra.Utbildningen är uppdelad i sex kapitel och du kan genomföra utbildningen i ditt eget tempo.

Målgrupp:
• Allmänläkare
• Sjuksköterskor
• Dietister
• Sjukgymnaster
• ST-läkare

Kursinnehåll:
• Bakgrund
• Definitioner
• Komorbiditet
• Påverkan på individ
• Behandling (livsstilsförändringar, läkemedel, kirurgi)
• Påverkan på samhället

Utbildningens mål:
• Ökad kunskap om Obesitas
• Ökad kunskap om behandling av Obesitas
• Förståelse för Obesitas som gateway disease
• Öka motivationen kring diagnostisering och behandling
• Öka motivationen till kommunikation med patienten

Kontaktperson

Utbildningsledare
Katarina Ahlskog
katarina.ahlskog@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 85

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar