Naturläkemedel

Naturläkemedel, kommer att revideras under 2021 (senaste revidering 2017). Målet är att ge den kunskap och kompetens som krävs för det dagliga arbetet med kunder och patienter när det gäller Naturläkemedel. I det inkluderas att diskutera med och svara på frågor från andra vårdprofessioner.

Målgrupp
För dig som arbetar på apotek, som sjuksköterska eller inom hälsokostbranschen.

Kursinnehåll
Kursen ger kunskap kring regelverket, nya produkter, kosttillskott och hälsopåstående samt vilka råd legitimerad personal får ge. Utbildningen omfattar totalt 4 timmars studier uppdelat på 8 lektioner.
Kursen innehåller uppgifter och fall samt avslutas med ett kunskapstest. Efter genomgången och godkänd kan personligt, specificerat kursintyg skrivas ut. Kursen är kvalitetssäkrad av ämnesexperter.

Lektion 1 – Naturliga läkemedel: historik och definitioner; monografier; förskrivning och rekommendationer; närings- och hälsopåståenden.

Lektion 2 – Från råvara till slutprodukt: namnsättning; Linneansk växtsystematik; extraktionsmetoder och standardisering.

Lektion 3 – Centrala nervsystemet

Lektion 4 – Förkylning

Lektion 5 – Mage/tarm

Lektion 6 – Hjärta/kärl

Lektion 7 – Hud och leder

Lektion 8 – Manliga och kvinnliga besvär

Kontaktperson

Projektadministratör
Övriga utbildningar

Jenny Hagberg
jenny.hagberg@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 08

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar