Biobankslagen

Denna e-learning är en grundläggande utbildning som grundar sig på material framtaget av Biobank Sverige, landstingens och regionernas kunskapsgrupp i biobanksfrågor. Projektet är ett initiativ av Läkemedelsakademin/Apotekarsocieteten, ASCRO, Biobank Sverige och LIF. Utbildningen är 100 procent webbaserad och tar den genomsnittliga användaren cirka 60 minuter att genomföra. 

Utbildningen har nu uppdaterats i enlighet med ny Biobankslagstiftning från 2019.

En annan nyhet för 2020 är att aktörerna i projektet erbjuder utbildningen kostnadsfritt för alla i branschen.

Målgrupp

 • Personer som skriver ansökningar för genomförande av en klinisk prövning i Sverige.
 • Organisationer som ska bedriva kliniska prövningar med prover i Sverige, även utländska aktörer som inte har lokal anknytning.

Kursinnehåll

 • Kort om biobankslagen – när gäller den?
 • Biobank – regelverk, inrätta, biobanksansvariges uppdrag, kvalitetshandbok
 • Provhantering – utlämna/skicka för analys, hantering, förvaring
 • Vad ska provgivaren samtycka till (utomlands, förvarandetid, destruera prov)
 • Olika avtal för tillgång till prov (singelcenter- och multicenterstudie)
 • Under studiens gång (väsentliga förändringar, kompletteringar, avslut)
 • Fall 1: Fas 1 studie – prov som ej utlämnas – Ny insamling
 • Fall 2: Multicenterstudie inkluderande både nytagna och befintliga prov som utlämnas till biobank som läkemedelsföretaget är huvudman för
 • Fall 3: Multicenterstudie med privata vårdgivare – CRO huvudman för mottagande biobank
 • Fall 4: Väsentlig ändring av godkänd studie – uppdatering av biobanksavtal
 • Fall 5: Avslutad provinsamling i multicenterstudie – slutrapport till RBC

Kontaktperson

Utbildningsledare
Samira Blombäck
samira.blomback@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 51

Projektadministratör
Jenny Hagberg
jenny.hagberg@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 08

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar