Biobankslagen

Uppdaterad och kostnadsfri

Denna e-learning är en grundläggande utbildning som grundar sig på material framtaget av Biobank Sverige. Projektet startades 2016 av Läkemedelsakademin/Apotekarsocieteten, ASCRO, Biobank Sverige och LIF.

Innehåll och format

Utbildningen är som förut 100 procent webbaserad och tar cirka 60 minuter att genomföra. Efter en kort kursutvärdering kan du ladda ned ditt kursdiplom.

Kort om biobankslagen – när gäller den?

Biobank – regelverk, inrätta, biobanksansvariges uppdrag, kvalitetshandbok Provhantering – utlämna/skicka för analys, hantering, förvaring Vad ska provgivaren samtycka till (utomlands, förvarandetid, destruera prov) Olika avtal för tillgång till prov (singelcenter- och multicenterstudie) Under studiens gång (väsentliga förändringar, kompletteringar, avslut) Fall 1 – 5 (genomgång av olika typfall)

Målgrupp

Personer som skriver ansökningar om tillgång till prov för forskning. Organisationer som ska bedriva kliniska prövningar med prov i Sverige, även utländska aktörer som inte har lokal anknytning.

Access

Klicka här och registrera dig kostnadsfritt.

Happy Learning!

Läkemedelsakademin, ASCRO, Biobank Sverige, LIF.

Kontaktperson

Utbildningsledare
Samira Blombäck
samira.blomback@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 51

Projektadministratör
Jenny Hagberg
jenny.hagberg@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 08

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar