Biobankslagen

Uppdaterad och kostnadsfri
Denna e-learning är en grundläggande utbildning som grundar sig på material framtaget av Biobank Sverige. Projektet startades 2016 av Läkemedelsakademin/Apotekarsocieteten, ASCRO, Biobank Sverige och LIF.

Uppdaterad 2021-09-30

Innehåll och format
Utbildningen är 100 procent webbaserad och tar cirka 60 minuter att genomföra.  Den är uppdelad i sex kapitel samt fem typfall. Efter en kort kursutvärdering kan du ladda ned ditt kursintyg.

  • När gäller Biobankslagen
  • Regelverk, inrätta och lägga ner biobank med mera
  • Tillgång till prov och provhantering
  • Vad ska forskningsperson/försöksperson samtycka till
  • Olika avtal för tillgång till prov
  • Under studiens gång – ändringar och avslut
  • Fall 1–5 (genomgång av olika typfall)

Målgrupp
Personer som skriver ansökningar om tillgång till prov för forskning. Organisationer som ska bedriva kliniska prövningar med prov i Sverige.

Access
Klicka här och registrera dig kostnadsfritt.

Happy Learning!

Läkemedelsakademin, ASCRO, Biobank Sverige, LIF.

Kontaktperson

Utbildningsledare
Samira Blombäck
samira.blomback@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 51

Projektadministratör
Jenny Hagberg
jenny.hagberg@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 08

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar