Kalendarium

Datum DatumUtbildningDagarOrt / Online
17 sep
2019
sep
17
Läkemedelsansvarig på apotek 2019
Stockholm
3Stockholm
24 sep
2019
sep
24
IMA-kurs med LIF
Stockholm
2Stockholm
25 sep
2019
sep
25
2nd Swedish Medicinal Chemistry Symposium
Stockholm
2Stockholm
30 sep
2019
sep
30
Receptarier i vården
Stockholm
3Stockholm
1 okt
2019
okt
01
Kvalitetssäkring för Sponsor – Kliniska Prövningar Påbyggnadskurs
Stockholm
2Stockholm
8 okt
2019
okt
08
Klinisk Utvärdering och Klinisk Prövning – påbyggnadskurs medicintekniska produkter
Stockholm
2Stockholm
15 okt
2019
okt
15
Drug Development – 3 day course
Stockholm
3Stockholm
22 okt
2019
okt
22
Basics of Regulatory Affairs
Online
3Online
22 okt
2019
okt
22
Basics of Regulatory Affairs
Stockholm
3Stockholm
30 okt
2019
okt
30
MGU-prov för LIF-auktorisation 2019
Stockholm
1Stockholm
6 nov
2019
nov
06
GxP for Management
Stockholm
1Stockholm
12 nov
2019
nov
12
Klinisk läkemedelsprövning -Grundkurs
Stockholm
3Stockholm
13 nov
2019
nov
13
Riskminimering i Risk Management Plan
Stockholm
1Stockholm
18 nov
2019
nov
18
7th Conference on Clinical Trials in the Nordic Countries 2019 in Oslo
Oslo
2Oslo
19 nov
2019
nov
19
Validering & Kvalificering
Stockholm
2Stockholm
20 nov
2019
nov
20
IMA-kurs med LIF
Stockholm
2Stockholm
26 nov
2019
nov
26
Apoteksforum
Kista
2Kista
28 nov
2019
nov
28
The 2019 Scheele Symposium: CRISPR-Cas and gene therapy
Stockholm
1Stockholm
2 dec
2019
dec
02
Farmakovigilans Grundkurs
Stockholm
3Stockholm
3 dec
2019
dec
03
GDP i Praktiken – Grundkurs
Stockholm
1Stockholm
9 dec
2019
dec
09
Gränsdragningar mellan regelverken
Stockholm
1Stockholm
10 dec
2019
dec
10
Software as a Medical Device – How to meet the new regulatory challenges
Stockholm
2Stockholm
4 feb
2020
feb
04
Usability Engineering in Medical Devices
Stockholm
1Stockholm
5 feb
2020
feb
05
Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp
Uppsala
Uppsala
5 feb
2020
feb
05
Dataintegritet – hur säkerställer du data och möter kraven? Online
Online
Online
5 feb
2020
feb
05
Dataintegritet – hur säkerställer du data och möter kraven?
Stockholm
1Stockholm
11 mar
2020
mar
11
Affärsutveckling för medicintekniska produkter 2020
Stockholm
1Stockholm
18 mar
2020
mar
18
Monitorering av prövarinitierade studier
Stockholm
2Stockholm
19 maj
2020
maj
19
Quality Risk Management i praktiken
Stockholm
1Stockholm
7 okt
2020
okt
07
GAMP – kvalitetssäkring av datoriserade system
Stockholm
1Stockholm
Enligt ök.jan
01
MGU Läsanvisningar 2019
Stockholm
Stockholm
Helårjan
01
Naturläkemedel 2019
Online
Online
Helårjan
01
Expeditionsförfattningar 2019
Online
Online
Helårjan
01
Farmakoterapi 2019
Online
Online
Helår 2019jan
01
Egenvård 2019 enskilda licenser
Online
Online

Se fler