Återkommande utbildningar

GDP i Praktiken – grundkurs (1 dag)

Läkemedelsdistribution är reglerad enligt EU-GDP (Good Distribution Practice) och ställer krav på dig som arbetar med detta. Under dagen går vi igenom regelverket, hur läkemedelsdistribution går till i praktiken samt de vanligaste frågeställningar du kan ställas inför i din vardag.

Målgrupp: Utbildningsdagen är för dig som arbetar med eller kommer i kontakt med GDP (Good Distribution Practice) inom t ex ett läkemedelsföretag eller grossistverksamhet.

Frekvens: 1-2 ggr/år

GAMP – Kvalitetssäkring av datoriserade system (1 dag)

Datoriserade system är en viktig del inom farmaceutisk industri, från forskning och utveckling, genom kliniska studier till tillverkning och distribution. Denna utbildningsdag ger en förståelse för regulatoriska krav och hur datoriserade system ska kvalitetssäkras på ett effektivt sätt.

Målgrupp: Utbildningsdagen riktar sig till dig som är involverad i val av system, design och tillverkning av system, implementering och validering av system samt förvaltning av system.

Frekvens: var 18:e månad

Quality Risk Management i praktiken (1 dag)

Att aktivt hantera risker vid tillverkning och hantering av läkemedel och medicintekniska produkter är positivt för patienten, ger kostnadseffektiva processer och är nödvändiga för att upprätthålla ett effektivt kvalitetssystem. Utbildningsdagen ger dig verktygen att förstå riskhantering och dess olika delar. Du kommer att få öva praktiskt på riskbedömning i grupparbetesform.  

Målgrupp: Utbildningsdagen riktar sig till dig inom läkemedels-och/eller medicinteknikområdet som är involverad eller kommer i kontakt med riskhantering i en kvalitetssystemstyrd verksamhet. Du arbetar inom QC/QA, produktion, teknik, företagsledning, Regulatory Affairs, validering, distribution eller är leverantör till kvalitetssystemstyrd verksamhet.

Frekvens: var 18:e månad

GMP Grundkurs (1 dag)

Kursen riktar sig till dig som behöver grundförståelse för GMP och relaterade regelverk. Du får också delta vid praktiska övningar i avvikelsehantering för att förstå hur du kan undvika att avsteg från GMP-regelverken sker. Erbjuds även online.

Målgrupp: Alla personalkategorier som berörs av GMP; nyanställda och leverantörer till GMP-verksamhet, samt de som arbetar med produkter i GMP-styrd verksamhet, inklusive leverantörer av datoriserade system.

Frekvens: 1 gång/år

Validering & kvalificering (2 dagar)

Grundkurs som ger dig kunskap att möjliggöra ett riskbaserat förhållningssätt i kvalificerings- och valideringsarbete för både processutrustning och datoriserade system inom Life Science.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som precis har börjat arbeta med validering eller för dig som vill ha en bättre förståelse för kvalificering av datoriserade system. Kursen passar dig som t ex arbetar som operatör, processingenjör, valideringsingenjör, QA eller leverantör.

Frekvens: 1 gång/år

GMP i Sjukvården (1 dag)

Kursen vänder sig till dig som jobbar inom sjukvård som är i behov av en orienterande GMP utbildning. Utbildningsdagen tar sin utgångspunkt i sakkunnigrollens ansvarsområden och ska ge större förståelse för vad rollen innebär samt vilka behörigheter som krävs för att bli sakkunnig. Under dagen går vi även igenom principerna i ett kvalitets-riskbaserat arbetssätt.

Målgrupp: Farmaceuter, sakkunniga, kvalitetssäkrare och andra inom sjukvård som är behov av en orienterande GMP-utbildning. Du jobbar exempelvis inom radiofarmaka, slutenvårdsdos, tillverkning av hemodialys- och hemofiltratonsvätskor, vävnader och celler.

Frekvens: vartannat år

Övrigt

Läkemedelsakademin arrangerar även olika temadagar som belyser särskilt aktuella ämnen inom t.ex. GMP, QC, kontraktstillverkning, partihandel och serialisering. Vi organiserar också anpassade uppdragsutbildningar inom dessa områden.

Under 2020 kommer vi i samarbete med Uppsala universitet bland annat kunna erbjuda ” Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp ” som är anpassad för yrkesverksamma inom industriell utveckling och produktion av läkemedelsberedningar.

Vårt fullständiga kursutbud ser du på www.lakemedelsakademin.se

Saknar du något i utbudet? Hör av dig till oss info@lakemedelsakademin.se

Kalendarium

Datum DatumUtbildningDagarOrt / Online
30 sep
2019
sep
30
Receptarier i vården
Stockholm
3Stockholm
3 dec
2019
dec
03
GDP i Praktiken – Grundkurs
Stockholm
1Stockholm
10 dec
2019
dec
10
Software as a Medical Device – How to meet the new regulatory challenges
Stockholm
2Stockholm
4 feb
2020
feb
04
Usability Engineering in Medical Devices
Stockholm
1Stockholm
5 feb
2020
feb
05
Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp
Uppsala
Uppsala
5 feb
2020
feb
05
Dataintegritet – hur säkerställer du data och möter kraven? Online
Online
1Online
5 feb
2020
feb
05
Dataintegritet – hur säkerställer du data och möter kraven?
Stockholm
1Stockholm
12 maj
2020
maj
12
Quality Risk Management i praktiken
Stockholm
1Stockholm
9 sep
2020
sep
09
GMP Grundkurs
Stockholm
1Stockholm
9 sep
2020
sep
09
GMP Grundkurs Online
1
7 okt
2020
okt
07
GAMP – kvalitetssäkring av datoriserade system
Stockholm
1Stockholm

Se fler

Kontaktpersoner

Ämnesansvarig
Anna Lundin
Utbildningsledare
anna.lundin@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 04

Ämnesansvarig
Sandra Trost (tjänstledig)
Utbildningsledare
sandra.trost@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 04

Nyhetsbrev