Auktorisation av läkemedelskonsulenter (LIF-kursen)

Utbildning till auktoriserad läkemedelsinformatör (konsulent)

Ladda ner dokument om utbildning till läkemedelsinformatörer (pdf)

LIF har i november 2015 fattat beslut om ändringar i kraven för läkemedelsinformatörer. Läs om detaljerna i dokumentet Kravspec för läkemedelsinformatörer (se länken ovan.)

Läkemedelsakademin erbjuder möjlighet att tentera Medicinsk grundutbildning. Efter godkänd tentamen erhålls LIF-auktorisation som läkemedelsinformatör (konsulent).

Tentamen består av tre moduler, dessa kan tenteras var och en för sig eller tillsammans. För varje modul ges resultatet godkänd eller underkänd. Alla tre moduler måste tenteras med godkänt resultat inom 24 månader för LIF-auktorisation som läkemedelsinformatör.

Varje modul kan tenteras tre gånger. Avgiften för tentamen är SEK 4635 (exkl. moms) per modul och tentamenstillfälle.

De tre modulerna innehåller:


  • Anatomi/Cellbiologi, genetik/Fysiologi/immunologi
  • Farmakologi
  • Sjukdomslära (Internmedicin, endokrinologi, onkologi, infektion, Psykiatri/Neurologi)

Läkemedelsakademins prov i medicinsk grundutbildning äger rum vid några fasta tentamenstillfällen under året.

Från hösten 2015 ges ett alternativ till farmakologidelen i MGU. Den som inte har högskolebehörighet erhåller ett intyg på genomförd kurs.

Beställning av läsanvisningar och målbeskrivning
Nödvändiga kunskaper för tentamen kan erhållas genom självstudier eller allmänt kursutbud. Till hjälp för självstudier (via webbaserat program) kan läsanvisningar, inlärningsmål, litteraturlista och exempel på tentamensfrågor beställas för 550 kr (exkl. moms).

Klicka här för beställning. Länk och inloggningsuppgifter till inläsningsstöd skickas senast 2 veckor efter anmälan.

För frågor om medicinsk grundutbildning och auktorisation kontakta Petra Lorenzon.
 petra.lorenzon@lakemedelsakademin.se

Registerutdrag

Det är möjligt att beställa registerutdrag för MGU-tentamen/auktorisation som Läkemedelsinformatör. Godkännande av den registrerade krävs. Kostnad tillkommer för utdrag. Klicka här för att hämta PDF-blankett.

Kontaktperson

Projektledare
Petra Lorenzon
petra.lorenzon@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 02

Projektadministratör
Veronica Helzel
veronica.helzel@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 87

Nyhetsbrev