Återkommande utbildningar

Vätsketerapi – nordisk kurs (3 dagar)

Nordisk kurs för farmacevter och andra som behöver kunskap i vätsketerapi och parenteral nutrition. Kursen har tidigare ingått i specialistutbildning i klinisk farmaci.

Målgrupp: Farmacevter och andra professioner som behöver kunskap i vätsketerapi och parenteral nutrition (PN).

Frekvens: 1 gång/år

Kurs för informations- och marknadsansvariga (2 dagar)

IMA-kursen, Informations-och marknadsansvarig är en kurs för IMA-ansvariga inom läkemedelsindustrin och ger grundläggande kunskaper inom informations- och marknadsföringsetiska frågor och om det regelverk som finns för läkemedelsinformation och hur den får kommuniceras.

Målgrupp: Kursen vänder sig till informations- och marknadsansvariga inom läkemedelsindustrin. Den är även öppen för andra företag än LIF-/IML-anslutna. Företag som är medlemmar i LIF eller IML har dock företräde om intresset är större än antalet platser. Deltagarantalet är maximerat till 36 och vid antagning eftersträvas en bred företagsrepresentation.

Frekvens: 5 gånger/år

Kurs för Läkemedelsansvarig 2019 (3 dagar)

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, grupparbeten och redovisningar med möjligheter till frågor och diskussion. Tre hemuppgifter ingår i kursen. Inläsningsanvisningar samt första hemuppgiften kommer att sändas ut i god tid innan första kurstillfället. 

Modul l: Introduktion till rollen som Läkemedelsansvarig
Modul ll: Ledningssystem för kvalitet och egenkontrollprogram
Modul lll: Egenkontroll, begärliga läkemedel, integritet och etik.
Avslutande diskussion och examination.

Målgrupp: Farmaceuter som ej uppfyller Läkemedelsverkets krav för rollen som Läkemedelsansvarig eler farmaceuter som arbetar som Läkemedelsansvarig och har behov av att kvalitetssäkra sin kompetens

Frekvens: 1 gång/år

Läsanvisningar för Medicinsk grundutbildning 2019

Läkemedelsakademin erbjuder möjlighet att tentera Medicinsk grundutbildning (MGU). Efter godkänd tentamen erhålls LIF-auktorisation som läkemedelsinformatör (konsulent).

Prov i Medicinsk grundutbildning 2019

Läkemedelsakademin erbjuder möjlighet att tentera Medicinsk grundutbildning (MGU). Efter godkänd tentamen erhålls LIF-auktorisation som läkemedelsinformatör (konsulent).

Frekvens: 3 tentatillfällen/år

Gränsdragningsproblematik mellan regelverken (1 dag)

Syftet med dagen är att ge en ökad förståelse för gränsdragnings-problematiken för produkter avsedda för humant bruk samt överbrygga mellan företagens avdelningar för marknadsföring och Regulatory Affairs. Möjlighet ges till dialog och erfarenhetsutbyte med kollegor och myndighet.

Målgrupp: För dig som arbetar inom myndighet, på marknads-avdelning eller inom Regulatory Affairs och som behöver lära mer om gränsdragningen mellan produktkategorierna läkemedel, växtbaserade läkemedel, medicintekniska produkter, livsmedel och kosttillskott.

Frekvens: Vartannat år

Kurs för Receptarier i vården (3 dagar)

Antalet receptarier i vården ökar och deras arbetsuppgifter har förändrats och utvidgats. Målet med kursen är att de deltagarna en ändamålsenlig och kvalitetssäkrad baskompetens samt öka möjligheten till fördjupad kompetens inom farmaci för att bättre kunna utnyttja den i sjukvården.

Målgrupp: Primärt – receptarier; Sekundärt – apotekare som saknar erfarenhet av arbete inom sjukvården.

Frekvens: 1 gång/år

E-learnings inom Farmakoterapi, Egenvård, Expeditionsförfattningar, Naturläkemedel och för nyanlända farmaceuter

Information om dessa utbildningar hittar du här.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som farmaceut inom Apotek och Hälso- och Sjukvård.

Frekvens: Finns tillgängliga hela året.

Vårt fullständiga kursutbud ser du på www.lakemedelsakademin.se

Saknar du något i utbudet? Hör av dig till oss på info@lakemedelsakademin.se

Kalendarium

Datum DatumUtbildningDagarPlats
.Tillgängligt 2 år efter anmälanMGU Läsanvisningar 2021
Online
Online
.Rullande licens 12 månaderFarmakoterapi enskilda licenser
Online
Online
.Rullande licens 12 månaderExpeditionsförfattningar enskild licens
Online
Online
.Rullande licens 12 månaderMedical Devices Road to Market – introductory web course
Online
Online
.Rullande licens 12 månaderEgenvård enskilda licenser
Online
Online
16 mar
2021
mar
16
IMA-kurs med Lif
Online
2Online
5 maj
2021
maj
05
Kvalitetsregister för forskning 2021
Online
1Online
11 maj
2021
maj
11
GDP i Praktiken – Grundkurs
Online
1Online
11 maj
2021
maj
11
IMA-kurs med Lif
Stockholm
2Stockholm
24 maj
2021
maj
24
MGU-prov för Lif-auktorisation 2021
Stockhom
1Stockhom
15 okt
2021
okt
15
MGU-prov för Lif-auktorisation 2021
Stockholm
1Stockholm
1 dec
2021
dec
01
GDP i Praktiken – Grundkurs
1
18 apr
2022
apr
18
Vätsketerapi-nordisk kurs
Sigtuna
3Sigtuna

Se fler

Kontaktperson

Ämnesansvarig
Katarina Bodin

Leg. apotekare, Utbildningsledare
katarina.bodin@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 60

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar