Återkommande utbildningar

Vätsketerapi – nordisk kurs (3 dagar)

Nordisk kurs för farmacevter och andra som behöver kunskap i vätsketerapi och parenteral nutrition. Kursen har tidigare ingått i specialistutbildning i klinisk farmaci.

Målgrupp: Farmacevter och andra professioner som behöver kunskap i vätsketerapi och parenteral nutrition (PN).

Frekvens: 1 gång/år

Kurs för informations- och marknadsansvariga (2 dagar)

IMA-kursen, Informations-och marknadsansvarig är en kurs för IMA-ansvariga inom läkemedelsindustrin och ger grundläggande kunskaper inom informations- och marknadsföringsetiska frågor och om det regelverk som finns för läkemedelsinformation och hur den får kommuniceras.

Målgrupp: Kursen vänder sig till informations- och marknadsansvariga inom läkemedelsindustrin. Den är även öppen för andra företag än LIF-/IML-anslutna. Företag som är medlemmar i LIF eller IML har dock företräde om intresset är större än antalet platser. Deltagarantalet är maximerat till 36 och vid antagning eftersträvas en bred företagsrepresentation.

Frekvens: 5 gånger/år

Kurs för Läkemedelsansvarig 2019 (3 dagar)

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, grupparbeten och redovisningar med möjligheter till frågor och diskussion. Tre hemuppgifter ingår i kursen. Inläsningsanvisningar samt första hemuppgiften kommer att sändas ut i god tid innan första kurstillfället. 

Modul l: Introduktion till rollen som Läkemedelsansvarig
Modul ll: Ledningssystem för kvalitet och egenkontrollprogram
Modul lll: Egenkontroll, begärliga läkemedel, integritet och etik.
Avslutande diskussion och examination.

Målgrupp: Farmaceuter som ej uppfyller Läkemedelsverkets krav för rollen som Läkemedelsansvarig eler farmaceuter som arbetar som Läkemedelsansvarig och har behov av att kvalitetssäkra sin kompetens

Frekvens: 1 gång/år

Läsanvisningar för Medicinsk grundutbildning 2019

Läkemedelsakademin erbjuder möjlighet att tentera Medicinsk grundutbildning (MGU). Efter godkänd tentamen erhålls LIF-auktorisation som läkemedelsinformatör (konsulent).

Prov i Medicinsk grundutbildning 2019

Läkemedelsakademin erbjuder möjlighet att tentera Medicinsk grundutbildning (MGU). Efter godkänd tentamen erhålls LIF-auktorisation som läkemedelsinformatör (konsulent).

Frekvens: 3 tentatillfällen/år

Gränsdragningsproblematik mellan regelverken (1 dag)

Syftet med dagen är att ge en ökad förståelse för gränsdragnings-problematiken för produkter avsedda för humant bruk samt överbrygga mellan företagens avdelningar för marknadsföring och Regulatory Affairs. Möjlighet ges till dialog och erfarenhetsutbyte med kollegor och myndighet.

Målgrupp: För dig som arbetar inom myndighet, på marknads-avdelning eller inom Regulatory Affairs och som behöver lära mer om gränsdragningen mellan produktkategorierna läkemedel, växtbaserade läkemedel, medicintekniska produkter, livsmedel och kosttillskott.

Frekvens: Vartannat år

Kurs för Receptarier i vården (3 dagar)

Antalet receptarier i vården ökar och deras arbetsuppgifter har förändrats och utvidgats. Målet med kursen är att de deltagarna en ändamålsenlig och kvalitetssäkrad baskompetens samt öka möjligheten till fördjupad kompetens inom farmaci för att bättre kunna utnyttja den i sjukvården.

Målgrupp: Primärt – receptarier; Sekundärt – apotekare som saknar erfarenhet av arbete inom sjukvården.

Frekvens: 1 gång/år

E-learnings inom Farmakoterapi, Egenvård, Expeditionsförfattningar, Naturläkemedel och för nyanlända farmaceuter

Information om dessa utbildningar hittar du här.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som farmaceut inom Apotek och Hälso- och Sjukvård.

Frekvens: Finns tillgängliga hela året.

Vårt fullständiga kursutbud ser du på www.lakemedelsakademin.se

Saknar du något i utbudet? Hör av dig till oss på info@lakemedelsakademin.se

Kalendarium

Datum DatumUtbildningDagarOrt / Online
.Calendar yearjan
01
Medical Devices Road to Market – introductory web course
Online
Online
.Kalenderårjan
01
Obesitas
Online
Online
.Rullande licens 12 månaderjan
01
Expeditionsförfattningar 2020
Online
Online
.Rullande licens 12 månaderjan
01
Egenvård 2020 enskilda licenser
Online
Online
.Rullande licens 12 månaderjan
01
Farmakoterapi 2020
Online
Online
.Tillgängligt 2 år efter anmälanjan
01
MGU Läsanvisningar 2020
Online
Online
5 maj
2020
maj
05
INSTÄLLD! Kvalitetsregister för forskning 2020
INSTÄLLD
1INSTÄLLD
12 maj
2020
maj
12
Quality Risk Management i praktiken
Stockholm
1Stockholm
19 maj
2020
maj
19
IMA-kurs med LIF
Stockholm
2Stockholm
29 maj
2020
maj
29
MGU-prov för LIF-auktorisation 2020
Stockholm
1Stockholm
3 sep
2020
sep
03
Regulatory Affairs – en översikt
Stockholm
1Stockholm
10 sep
2020
sep
10
Läkemedelsansvarig på apotek
Stockholm
3Stockholm
15 sep
2020
sep
15
IMA-kurs med LIF
Stockholm
2Stockholm
9 okt
2020
okt
09
MGU-prov för LIF-auktorisation 2020
Stockholm
1Stockholm
24 nov
2020
nov
24
IMA-kurs med LIF
Stockholm
2Stockholm
5 maj
2021
maj
05
Kvalitetsregister för forskning 2021
Stockholm
1Stockholm

Se fler

Kontaktperson

Katarina Ahlskog
Leg. apotekare, Utbildningsledare
katarina.ahlskog@lakemedelsakademin.se
Tel. 08-723 50 85

Nyhetsbrev

Här hittar du löpande information om våra utbildningar