Hur värdesätter vi medicinska resultat?

Årets Läkemedelsriksdag handlar om utmaningarna med att värdera och prissätta läkemedel utifrån medicinska resultat av behandlingen. Under dagen kommer vi att diskutera europeiska och svenska utmaningar i värdering, prioritering och användning av nya läkemedel. Har vi rätt verktyg för bedömning och uppföljning? Kan de appliceras på andra innovationer?

Läkemedelsriksdagen är sedan 2007 ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Myndigheterna har skapat ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet.

Läkemedelsriksdagen arrangeras av Läkemedelsakademin. Dagen genomförs med föredrag, paneldebatter och mentometeromröstningar.

Målgrupp
Berörd personal och beslutsfattare i landsting samt regioner, apotek- och läkemedelsföretag, universitet och myndigheter, läkemedelskommittéer, brukare samt patientföreningar.

Läkemedelsriksdagen 21 mars 2017, Norra Latin, Stockholm – Hur värdesätter vi medicinska resultat?
– Huvudtalare: Guido Rasi, Executive Director of the European Medicines Agency, EMA
– Inledare: Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström

Boka redan nu in Läkemedelsriksdagen i kalendern! Sidan uppdateras kontinuerligt.

Läkemedelsriksdagen ger FOKUS-poäng enligt Sveriges farmaceuters poängsystem för kompetensutveckling.

Kontakt

Projektledare
Annika Tengvall
annika.tengvall@lakemedelsakademin.se

Projektadministratör
Annette Lindberg
annette.lindberg@lakemedelsakademin.se

Samarbetspartners: