|        Skriv ut sidans innehåll

Apotek, Information, Marknad

Utbildningsområdet innefattar humanläkemedel, veterinärläkemedel och naturläkemedel. Under året anordnas ett antal kurser, samt två till tre temadagar inom området. De flesta aktiviteterna är ”traditionella” med föreläsningar på plats.

Medicinsk grundutbildning (tidgare LIF-kursen)
Har du frågor om Medicinsk grundutbildning kan du läsa mer på denna sida: www.lakemedelsakademin.se/MGU

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev inom Apotek, Information, Marknad, som skickas ut ca 8 ggr/år.

Anmäl dig till diana.mickels(at)lakemedelsakademin.se

Ämnesansvarig:
Anders Pesula 

Ämnesansvarig:
Annika Tengvall

Projektadministratör:
Diana Mickels


Läkemedelsakademins samtliga kurser presenteras i vårt kalendarium.
Utbildning Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Apotek, Information, Marknad
e-learning Expeditionsförfattningar på apotek            
e-learning för dig på apotek eller inom vården            
e-learning Naturläkemedel            
Framtiden för svensk sjukvårdsfarmaci - en fråga om patientsäkerhet och kvalitet       2    
Gränsdragningsproblematik mellan regelverken - läkemedel, medicintekniska produkter och kosttillskott         25  
IMA uppdatering            
Kurs för informations- och marknadsansvariga (IMA) inom läkemedelsföretag     10-12     3-5
Kurs för Läkemedelsansvarig på apotek     16/9-18/11      
Prov i Medicinsk grundutbildning     5   28  
Regler för personlig integritet vid marknadsföring och samarbeten         12  
Risk - nytta, kommunikation och beteende            
Vätsketerapi - nordisk kurs            Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se