|        Skriv ut sidans innehåll

Apotek, Information, Marknad

Utbildningsområdet innefattar humanläkemedel, veterinärläkemedel och naturläkemedel. Under året anordnas ett antal kurser, samt två till tre temadagar inom området. De flesta aktiviteterna är ”traditionella” med föreläsningar på plats.

Medicinsk grundutbildning (tidgare LIF-kursen)
Har du frågor om Medicinsk grundutbildning kan du läsa mer på denna sida: www.lakemedelsakademin.se/MGU

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev inom Apotek, Information, Marknad, som skickas ut ca 8 ggr/år.

Anmäl dig till diana.mickels(at)lakemedelsakademin.se

Ämnesansvarig:
Anders Pesula 

Ämnesansvarig:
Annika Tengvall

Projektadministratör:
Diana Mickels


Läkemedelsakademins samtliga kurser presenteras i vårt kalendarium.
Utbildning Mars Apr Maj Juni
Apotek, Information, Marknad
e-learning Depression och Ångest för ST - och allmänläkare        
e-learning Expeditionsförfattningar på apotek        
e-learning för dig på apotek        
e-learning Naturläkemedel        
e-learning SFAM - Depression och ångest. DUNDER. Farmakoterapi för läkare        
Grundläggande farmakologi, 7,5 hp        
IMA uppdatering 25      
Kurs för informations- och marknadsansvariga (IMA) inom läkemedelsföretag     20-22  
Kurs för Läkemedelsansvarig på apotek        
Patientindividuell försörjning       4
Prov i Medicinsk grundutbildning 13     12
Regler för personlig integritet vid marknadsföring och samarbeten       10
Risk - nytta, kommunikation och beteende        
Vätsketerapi - nordisk kurs   20-22    Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se