|        Skriv ut sidans innehåll

Apotek, Information, Marknad

Utbildningsområdet innefattar humanläkemedel, veterinärläkemedel och naturläkemedel. Under året anordnas ett antal kurser, samt två till tre temadagar inom området. De flesta aktiviteterna är ”traditionella” med föreläsningar på plats.

Medicinsk grundutbildning (tidgare LIF-kursen)
Har du frågor om Medicinsk grundutbildning kan du läsa mer på denna sida: www.lakemedelsakademin.se/MGU

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev inom Apotek, Information, Marknad, som skickas ut ca 8 ggr/år.

Anmäl dig till diana.mickels(at)lakemedelsakademin.se

Ämnesansvarig:
Anders Pesula 

Ämnesansvarig:
Annika Tengvall

Projektadministratör:
Diana Mickels


Läkemedelsakademins samtliga kurser presenteras i vårt kalendarium.
Utbildning Apr Maj Juni Juli Aug Sept
Apotek, Information, Marknad
e-learning Expeditionsförfattningar på apotek            
e-learning för dig på apotek eller inom vården            
e-learning Naturläkemedel            
Gränsdragning och klassificering, problem och möjligheter            
Hantering av avfall och farligt gods för vården   20        
IMA uppdatering            
Kurs för informations- och marknadsansvariga (IMA) inom läkemedelsföretag   21-23       10-12
Kurs för Läkemedelsansvarig på apotek           16/9-18/11
Prov i Medicinsk grundutbildning   9        
Risk - nytta, kommunikation och beteende   27        
Vätsketerapi - nordisk kurs            Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se