|        Skriv ut sidans innehåll

Kalendarium -alla utbildningar sorterade per utbildningsområde

Our upcoming courses and conferences in english are found under the heading
Events in English

Hitta rätt utbildning för dig genom att söka i våra kalendarier.
Du kan välja att söka bland våra utbildningar per område, i bokstavsordning eller i datumordning.

Anmälan finns under respektive utbildningstillfälle. Välkommen! 


Utbildning Sept Okt Nov Dec
Klinisk prövning
Avtal och kontrakt i kliniska prövningar        
Den kliniska studierapporten - att skriva enligt ICH E3        
Förhandlingsteknik - samt tillämpning vid avtal och kontrakt inom klinisk prövning        
GCP i det kliniska prövningsarbetet        
Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning     25-27  
Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter   7-8    
Kliniska prövningar ur regulatoriskt perspektiv - praktiska tips och tillämpningar        
Kvalitetssäkring av kliniska prövningar 30/9-1/10      
Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, BMA m.fl       11-12
Praktiska aspekter på design och statistisk analys av kliniska prövningar 3-4      
Site audits vid kliniska prövningar        
Regulatory Affairs
Grundkurs i Pharmacovigilance     11-13  
Grundkurs i regelverk för medicintekniska produkter ur ett EU perspektiv 17-18      
Grundkurs i Regulatory Affairs 9-11      
Introduktion till Regulatory Affairs för Dig på det forskande läkemedelsbolaget - en överblick     4  
Partihandelsdagen        
Regulatoriska strategier        
Ändringsansökningar ("Variations") inom Regulatory Affairs   2    
Drug Discovery/Preclinical
13th symposium on pharmacokinetics and drug metabolism Oligonucleotide-based therapeutics New challenges in evaluating pharmakokinetic, pharmacodynamic and safety properties, MARCH 16-17 2015        
21st Intermediate Workshop on PK/PD Data Analysis   20-23    
7th Anglo Swedish Medicinal Chemistry Symposium        
Drug Processing and Delivery   21-22    
Metabolites and Safety - Relating Biotransformation to Human Safety Hazard and Risk: Addressing the Translational Gaps 3-4      
Predictive chemistry in drug discovery and development - a modelling and simulation journey from molecule and dosage form to medicine 25-25      
Svensk läkemedelsregisterforskning idag och imorgon   9-10    
The 13th Swedish proteomics society symposium     9-10  
Workshop: The Patents Instruction Manual – What you need to know in a Research Organisation 18      
Kvalitet, GMP, Tillverkning, GDP
Att lyckas med externa inspektioner - praktiska exempel   8    
GDP i praktiken   2-2    
Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp 15/9-14/10      
Kurs i kvalitetssäkring vid läkemedelstillverkning - från råvara till färdig produkt 16-18      
Kvalitetssäkring av datoriserade system   23    
Kvalitetssäkring av transporter        
Kvalitetssäkring vid tillverkning av tabletter och kapslar        
Läkemedelsförpackningen - ett skal med innehåll 24      
Quality Control in the Pharmaceutical Laboratory in- house & outsourced testing        
Se din verksamhet genom en inspektörs ögon! - Praktisk EU-GMP kurs        
Apotek, Information, Marknad
e-learning Expeditionsförfattningar på apotek        
e-learning för dig på apotek eller inom vården        
e-learning Naturläkemedel        
Framtiden för svensk sjukvårdsfarmaci - en fråga om patientsäkerhet och kvalitet   2    
Gränsdragningsproblematik mellan regelverken - läkemedel, medicintekniska produkter och kosttillskott     25  
IMA uppdatering        
Kurs för informations- och marknadsansvariga (IMA) inom läkemedelsföretag 10-12     3-5
Kurs för Läkemedelsansvarig på apotek 16/9-18/11      
Prov i Medicinsk grundutbildning 5   28  
Regler för personlig integritet vid marknadsföring och samarbeten     12  
Risk - nytta, kommunikation och beteende        
Vätsketerapi - nordisk kurs        
Ämnesöverskridande utbildningar
Introduktion till läkemedelsområdet        
Our Events in English
Intermediate Workshop on PK/PD Data Analysis        
Metabolites and Safety - Relating Biotransformation to Human Safety Hazard and Risk: Addressing the Translational Gaps 3-4      
Predictive Chemistry in drug discovery development - a modelling and simulation journey from molecule and dosage form to medicine        Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se