|        Skriv ut sidans innehåll

Kalendarium -alla utbildningar sorterade per utbildningsområde

Our upcoming courses and conferences in english are found under the heading
Events in English

Hitta rätt utbildning för dig genom att söka i våra kalendarier.
Du kan välja att söka bland våra utbildningar per område, i bokstavsordning eller i datumordning.

Anmälan finns under respektive utbildningstillfälle. Välkommen! 


Utbildning Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept
Klinisk prövning
Aktuella regler och riktlinjer för kliniska prövningar - Europeisk harmonisering       4      
Avtal och kontrakt i kliniska prövningar              
Den kliniska studierapporten - att skriva enligt ICH E3              
Electronic systems in clinical trials             22
Förhandlingsteknik - samt tillämpning vid avtal och kontrakt inom klinisk prövning              
Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning              
Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter              
Kliniska prövningsprogrammet ur regulatoriskt perspektiv - strategiska utmaningar     27        
Kvalitetssäkring av kliniska prövningar             29-30
Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, BMA m.fl              
Praktiska aspekter på design och statistisk analys av kliniska prövningar              
Regulatory Affairs
4th Nordic Pharmacovigilance Conference              
Grundkurs i Pharmacovigilance     26-28        
Grundkurs i regelverk för medicintekniska produkter ur ett EU perspektiv              
Grundkurs i Regulatory Affairs             8-10
Introduction to Regulatory Affairs -a one-day seminar targeting research-based pharmaceutical companies              
Partihandelsdagen              
Receptfritt - en klass för sig       2      
Regulatoriska strategier              
Drug Discovery/Preclinical
22nd Intermediate Workshop on PK/PD Data Analysis              
5th Nordic Proteomics Symposium           26-29  
Drug metabolism - role in drug discovery and development   14-14          
Drug Processing and Delivery     6-7        
The 13th Swedish proteomics society symposium              
Kvalitet, GMP, Tillverkning, GDP
Att lyckas med externa inspektioner - praktiska exempel              
GDP i praktiken       2      
Grundläggande farmakologi, 7,5 hp              
Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp              
Kvalitetssäkring av datoriserade system              
Kvalitetssäkring av transporter     25        
Kvalitetssäkring av verksamhet som lagts ut på kontrakt       9      
Kvalitetssäkring vid läkemedelstillverkning - från råvara till färdig produkt     5-7        
Läkemedelsförpackningar 2015 Patientnytta i förpackningen – användbarhet och säkerhet             17
Quality Control in the Pharmaceutical Laboratory in- house & outsourced testing              
Quality Risk Management i praktiken   21          
Riskbaserad validering i praktiken             9
Apotek, Information, Marknad
e-learning Depression och Ångest för ST - och allmänläkare              
e-learning Expeditionsförfattningar på apotek              
e-learning för dig på apotek              
e-learning Naturläkemedel              
Grundläggande farmakologi, 7,5 hp             Sept
IMA uppdatering              
Kurs för informations- och marknadsansvariga (IMA) inom läkemedelsföretag     20-22       23-25
Kurs för Läkemedelsansvarig på apotek             8/9-24/11
Patientindividuell försörjning       4      
Prov i Medicinsk grundutbildning       12      
Regler för personlig integritet vid marknadsföring och samarbeten       10      
Risk - nytta, kommunikation och beteende              
Vätsketerapi - nordisk kurs   20-22          
Ämnesöverskridande utbildningar
Introduktion till läkemedelsområdet              
Läkemedelskongressen              
Our Events in English
4th Nordic Pharmacovigilance Conference                    
The 13th Swedish proteomics society symposium                    Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se