|        Skriv ut sidans innehåll

Kalendarium -alla utbildningar sorterade per utbildningsområde

Our upcoming courses and conferences in english are found under the heading
Events in English

Hitta rätt utbildning för dig genom att söka i våra kalendarier.
Du kan välja att söka bland våra utbildningar per område, i bokstavsordning eller i datumordning.

Anmälan finns under respektive utbildningstillfälle. Välkommen! 


Utbildning Nov Dec Jan 2015 Feb 2015
Klinisk prövning
Avtal och kontrakt i kliniska prövningar        
Den kliniska studierapporten - att skriva enligt ICH E3        
Förhandlingsteknik - samt tillämpning vid avtal och kontrakt inom klinisk prövning        
Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning 25-27      
Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter        
Kliniska prövningar ur regulatoriskt perspektiv - praktiska tips och tillämpningar        
Kvalitetssäkring av kliniska prövningar        
Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, BMA m.fl   11-12    
Praktiska aspekter på design och statistisk analys av kliniska prövningar        
Regulatory Affairs
Grundkurs i Pharmacovigilance 11-13      
Grundkurs i regelverk för medicintekniska produkter ur ett EU perspektiv   9-10    
Grundkurs i Regulatory Affairs        
Introduktion till Regulatory Affairs för Dig på det forskande läkemedelsbolaget - en överblick 4      
Partihandelsdagen        
Regulatoriska strategier       4-5
Drug Discovery/Preclinical
13th symposium on pharmacokinetics and drug metabolism Oligonucleotide-based therapeutics New challenges in evaluating pharmakokinetic, pharmacodynamic and safety properties, MARCH 16-17 2015        
21st Intermediate Workshop on PK/PD Data Analysis        
Developing a taste for medicine Flavour improvement & taste masking of pharmaceutical products       26-26
Pharmaceutical development of medicines for children       25-25
The 13th Swedish proteomics society symposium 9-10      
Kvalitet, GMP, Tillverkning, GDP
Att lyckas med externa inspektioner - praktiska exempel        
GDP i praktiken   9-9    
Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp        
Kvalitetssäkring av transporter        
Kvalitetssäkring vid tillverkning av tabletter och kapslar        
Läkemedelsförpackningen - ett skal med innehåll        
Partihandelsdagen 2014 5-5      
Quality Control in the Pharmaceutical Laboratory in- house & outsourced testing        
Quality Risk Management i praktiken        
Se din verksamhet genom en inspektörs ögon! - Praktisk EU-GMP kurs        
Apotek, Information, Marknad
e-learning Expeditionsförfattningar på apotek        
e-learning för dig på apotek eller inom vården        
e-learning Naturläkemedel        
Gränsdragningsproblematik mellan regelverken - läkemedel, medicintekniska produkter och kosttillskott 25      
IMA uppdatering        
Kurs för informations- och marknadsansvariga (IMA) inom läkemedelsföretag   3-5   11-13
Kurs för Läkemedelsansvarig på apotek        
Prov i Medicinsk grundutbildning 28      
Regler för personlig integritet vid marknadsföring och samarbeten 12      
Risk - nytta, kommunikation och beteende        
Vätsketerapi - nordisk kurs        
Ämnesöverskridande utbildningar
Introduktion till läkemedelsområdet        
Our Events in English
Intermediate Workshop on PK/PD Data Analysis      
Predictive Chemistry in drug discovery development - a modelling and simulation journey from molecule and dosage form to medicine      
The 13th Swedish proteomics society symposium      Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se