|        Skriv ut sidans innehåll

Kalendarium -alla utbildningar sorterade per utbildningsområde

Our upcoming courses and conferences in english are found under the heading
Events in English

Hitta rätt utbildning för dig genom att söka i våra kalendarier.
Du kan välja att söka bland våra utbildningar per område, i bokstavsordning eller i datumordning.

Anmälan finns under respektive utbildningstillfälle. Välkommen! 


Utbildning Jan Feb Mars Apr Maj Juni
Klinisk prövning
Avtal och kontrakt i kliniska prövningar            
Den kliniska studierapporten - att skriva enligt ICH E3            
Förhandlingsteknik - samt tillämpning vid avtal och kontrakt inom klinisk prövning            
Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning            
Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter            
Kliniska prövningar ur regulatoriskt perspektiv - praktiska tips och tillämpningar            
Kvalitetssäkring av kliniska prövningar            
Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, BMA m.fl            
Praktiska aspekter på design och statistisk analys av kliniska prövningar            
Regulatory Affairs
4th Nordic Pharmacovigilance Conference            
Grundkurs i Pharmacovigilance         26-28  
Grundkurs i Regulatory Affairs     3-5      
Gundkurs i regelverk för medicintekniska produkter ur ett EU perspektiv            
Introduction to Regulatory Affairs -a one-day seminar targeting research-based pharmaceutical companies   19        
Partihandelsdagen            
Regulatoriska strategier   4-5        
Drug Discovery/Preclinical
13th symposium on pharmacokinetics and drug metabolism Oligonucleotide-based therapeutics New challenges in evaluating pharmakokinetic, pharmacodynamic and safety properties, MARCH 16-17 2015     16-17      
22nd Intermediate Workshop on PK/PD Data Analysis            
Developing a taste for medicine Flavour improvement & taste masking of pharmaceutical products   26        
Drug metabolism - role in drug discovery and development       14-14    
Pharmaceutical development of medicines for children   25-25        
The 13th Swedish proteomics society symposium            
Kvalitet, GMP, Tillverkning, GDP
Att lyckas med externa inspektioner - praktiska exempel            
GDP i praktiken     24-24      
Grundläggande farmakologi, 7,5 hp            
Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp            
Kurs i kvalitetssäkring vid läkemedelstillverkning - från råvara till färdig produkt         5-7  
Kvalitetssäkring av datoriserade system            
Kvalitetssäkring av transporter            
Kvalitetssäkring av verksamhet som lagts ut på entreprenad     12-12      
Läkemedelsförpackningen - ett skal med innehåll            
Quality Control in the Pharmaceutical Laboratory in- house & outsourced testing            
Quality Risk Management i praktiken       21-21    
Riskbaserad validering i praktiken     17-17      
Apotek, Information, Marknad
e-learning Depression och Ångest för ST - och allmänläkare            
e-learning Expeditionsförfattningar på apotek            
e-learning för dig på apotek            
e-learning Naturläkemedel            
e-learning SFAM - Depression och ångest. DUNDER. Farmakoterapi för läkare            
Grundläggande farmakologi, 7,5 hp            
IMA uppdatering     25      
Kurs för informations- och marknadsansvariga (IMA) inom läkemedelsföretag   11-13     20-22  
Kurs för Läkemedelsansvarig på apotek            
Prov i Medicinsk grundutbildning     13     12
Risk - nytta, kommunikation och beteende            
Vätsketerapi - nordisk kurs       20-22    
Ämnesöverskridande utbildningar
Introduktion till läkemedelsområdet            
Läkemedelskongressen            
Läkemedelsriksdagen 2015     3      
Our Events in English
4th Nordic Pharmacovigilance Conference                        
Developing a taste for medicine Flavour improvement & taste masking of pharmaceutical products                        
Pharmaceutical development of medicines for children                        
The 13th Swedish proteomics society symposium                        Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se