|        Skriv ut sidans innehåll

Kalendarium -alla utbildningar sorterade per utbildningsområde

Our upcoming courses and conferences in english are found under the heading
Events in English

Hitta rätt utbildning för dig genom att söka i våra kalendarier.
Du kan välja att söka bland våra utbildningar per område, i bokstavsordning eller i datumordning.

Anmälan finns under respektive utbildningstillfälle. Välkommen! 


Utbildning Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Klinisk prövning
Avtal och kontrakt i kliniska prövningar            
Den kliniska studierapporten - att skriva enligt ICH E3            
Förhandlingsteknik - samt tillämpning vid avtal och kontrakt inom klinisk prövning            
GCP i det kliniska prövningsarbetet            
Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning         25-27  
Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter       7-8    
Kliniska prövningar ur regulatoriskt perspektiv - praktiska tips och tillämpningar            
Kvalitetssäkring av kliniska prövningar     30/9-1/10      
Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, BMA m.fl           11-12
Praktiska aspekter på design och statistisk analys av kliniska prövningar     3-4      
Site audits vid kliniska prövningar            
Regulatory Affairs
Grundkurs i Pharmacovigilance         11-13  
Grundkurs i regelverk för medicintekniska produkter ur ett EU perspektiv     17-18      
Grundkurs i Regulatory Affairs     9-11      
Introduktion till Regulatory Affairs för Dig på det forskande läkemedelsbolaget - en överblick         4  
Partihandelsdagen            
Regulatoriska strategier            
Ändringsansökningar ("Variations") inom Regulatory Affairs       2    
Drug Discovery/Preclinical
13th symposium on pharmacokinetics and drug metabolism Oligonucleotide-based therapeutics New challenges in evaluating pharmakokinetic, pharmacodynamic and safety properties, MARCH 16-17 2015            
21st Intermediate Workshop on PK/PD Data Analysis       20-23    
7th Anglo Swedish Medicinal Chemistry Symposium            
Drug Processing and Delivery       21-22    
Metabolites and Safety - Relating Biotransformation to Human Safety Hazard and Risk: Addressing the Translational Gaps     3-4      
Orienteringskurs i Toxikologi - hälsorisk och säkerhetsbedömning       15-16    
Predictive chemistry in drug discovery and development - a modelling and simulation journey from molecule and dosage form to medicine     25-25      
Svensk läkemedelsregisterforskning idag och imorgon       9-10    
The 13th Swedish proteomics society symposium         9-10  
Workshop: The Patents Instruction Manual – What you need to know in a Research Organisation     18      
Kvalitet, GMP, Tillverkning, GDP
Att lyckas med externa inspektioner - praktiska exempel       8    
GDP i praktiken       2-2    
Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp     15/9-14/10      
Kurs i kvalitetssäkring vid läkemedelstillverkning - från råvara till färdig produkt     16-18      
Kvalitetssäkring av datoriserade system            
Kvalitetssäkring av transporter            
Kvalitetssäkring vid tillverkning av tabletter och kapslar            
Läkemedelsförpackningen - ett skal med innehåll     24      
Quality Control in the Pharmaceutical Laboratory in- house & outsourced testing            
Se din verksamhet genom en inspektörs ögon! - Praktisk EU-GMP kurs            
Apotek, Information, Marknad
e-learning Expeditionsförfattningar på apotek            
e-learning för dig på apotek eller inom vården            
e-learning Naturläkemedel            
Framtiden för svensk sjukvårdsfarmaci - en fråga om patientsäkerhet och kvalitet       2    
Gränsdragningsproblematik mellan regelverken - läkemedel, medicintekniska produkter och kosttillskott         25  
IMA uppdatering            
Kurs för informations- och marknadsansvariga (IMA) inom läkemedelsföretag     10-12     3-5
Kurs för Läkemedelsansvarig på apotek     16/9-18/11      
Prov i Medicinsk grundutbildning     5   28  
Regler för personlig integritet vid marknadsföring och samarbeten         12  
Risk - nytta, kommunikation och beteende            
Vätsketerapi - nordisk kurs            
Ämnesöverskridande utbildningar
Introduktion till läkemedelsområdet            
Our Events in English
Intermediate Workshop on PK/PD Data Analysis            
Metabolites and Safety - Relating Biotransformation to Human Safety Hazard and Risk: Addressing the Translational Gaps     3-4      
Predictive Chemistry in drug discovery development - a modelling and simulation journey from molecule and dosage form to medicine            Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se