|        Skriv ut sidans innehåll

Kalendarium -alla utbildningar sorterade per utbildningsområde

Our upcoming courses and conferences in english are found under the heading
Events in English

Hitta rätt utbildning för dig genom att söka i våra kalendarier.
Du kan välja att söka bland våra utbildningar per område, i bokstavsordning eller i datumordning.

Anmälan finns under respektive utbildningstillfälle. Välkommen! 


Utbildning Mars Apr Maj Juni
Klinisk prövning
Avtal och kontrakt i kliniska prövningar        
Den kliniska studierapporten - att skriva enligt ICH E3        
Förhandlingsteknik - samt tillämpning vid avtal och kontrakt inom klinisk prövning        
Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning        
Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter        
Kliniska prövningar ur regulatoriskt perspektiv - praktiska tips och tillämpningar        
Kvalitetssäkring av kliniska prövningar        
Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, BMA m.fl        
Praktiska aspekter på design och statistisk analys av kliniska prövningar        
Regulatory Affairs
4th Nordic Pharmacovigilance Conference        
Grundkurs i Pharmacovigilance     26-28  
Grundkurs i regelverk för medicintekniska produkter ur ett EU perspektiv        
Grundkurs i Regulatory Affairs        
Introduction to Regulatory Affairs -a one-day seminar targeting research-based pharmaceutical companies        
Partihandelsdagen        
Regulatoriska strategier        
Drug Discovery/Preclinical
13th symposium on pharmacokinetics and drug metabolism Oligonucleotide-based therapeutics New challenges in evaluating pharmakokinetic, pharmacodynamic and safety properties, MARCH 16-17 2015 16-17      
22nd Intermediate Workshop on PK/PD Data Analysis        
Drug metabolism - role in drug discovery and development   14-14    
The 13th Swedish proteomics society symposium        
Kvalitet, GMP, Tillverkning, GDP
Att lyckas med externa inspektioner - praktiska exempel        
GDP i praktiken 24      
Grundläggande farmakologi, 7,5 hp        
Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp        
Kvalitetssäkring av datoriserade system        
Kvalitetssäkring av transporter        
Kvalitetssäkring av verksamhet som lagts ut på entreprenad       9
Kvalitetssäkring vid läkemedelstillverkning - från råvara till färdig produkt     5-7  
Läkemedelsförpackningar 2015        
Quality Control in the Pharmaceutical Laboratory in- house & outsourced testing        
Quality Risk Management i praktiken   21-21    
Riskbaserad validering i praktiken        
Apotek, Information, Marknad
e-learning Depression och Ångest för ST - och allmänläkare        
e-learning Expeditionsförfattningar på apotek        
e-learning för dig på apotek        
e-learning Naturläkemedel        
e-learning SFAM - Depression och ångest. DUNDER. Farmakoterapi för läkare        
Grundläggande farmakologi, 7,5 hp        
IMA uppdatering 25      
Kurs för informations- och marknadsansvariga (IMA) inom läkemedelsföretag     20-22  
Kurs för Läkemedelsansvarig på apotek        
Patientindividuell försörjning       4
Prov i Medicinsk grundutbildning 13     12
Regler för personlig integritet vid marknadsföring och samarbeten       10
Risk - nytta, kommunikation och beteende        
Vätsketerapi - nordisk kurs   20-22    
Ämnesöverskridande utbildningar
Introduktion till läkemedelsområdet        
Läkemedelskongressen        
Läkemedelsriksdagen 2015 3      
Our Events in English
4th Nordic Pharmacovigilance Conference                    
The 13th Swedish proteomics society symposium                    Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se