|        Skriv ut sidans innehåll

Kalendarium -alla utbildningar sorterade per utbildningsområde

Our upcoming courses and conferences in english are found under the heading
Events in English

Hitta rätt utbildning för dig genom att söka i våra kalendarier.
Du kan välja att söka bland våra utbildningar per område, i bokstavsordning eller i datumordning.

Anmälan finns under respektive utbildningstillfälle. Välkommen! 


Utbildning Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt
Klinisk prövning
Aktuella regler och riktlinjer för kliniska prövningar - Europeisk harmonisering     4        
Avtal och kontrakt i kliniska prövningar              
Den kliniska studierapporten - att skriva enligt ICH E3              
Electronic systems in clinical trials           22  
Förhandlingsteknik - samt tillämpning vid avtal och kontrakt inom klinisk prövning              
Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning              
Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter             13-14
Kliniska prövningsprogrammet ur regulatoriskt perspektiv - strategiska utmaningar   27          
Kvalitetssäkring av kliniska prövningar           29-30  
Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, BMA m.fl              
Praktiska aspekter på design och statistisk analys av kliniska prövningar              
Regulatory Affairs
4th Nordic Pharmacovigilance Conference              
Aktuella regler och riktlinjer för kliniska prövningar - Europeisk harmonisering              
Grundkurs i Pharmacovigilance   26-28          
Grundkurs i regelverk för medicintekniska produkter ur ett EU perspektiv              
Grundkurs i Regulatory Affairs           8-10  
Gränsdragningsproblematik mellan regelverken - läkemedel, medicintekniska produkter och kosttillskott              
Introduktion till Regulatory Affairs för Dig på det forskande läkemedelsbolaget - en överblick             22
Kliniska prövningsprogrammet ur regulatoriskt perspektiv - strategiska utmaningar              
Partihandelsdagen              
Receptfritt - en klass för sig     2        
Regulatoriska strategier              
Drug Discovery/Preclinical
22nd Intermediate Workshop on PK/PD Data Analysis             26-29
5th Nordic Proteomics Symposium         23-25    
Drug Processing and Delivery   6-7          
Kvalitet, GMP, Tillverkning, GDP
Att lyckas med externa inspektioner - praktiska exempel              
GDP i praktiken     2        
Grundläggande farmakologi, 7,5 hp              
Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp              
Kvalitetssäkring av datoriserade system             21
Kvalitetssäkring av transporter   25          
Kvalitetssäkring av verksamhet som lagts ut på kontrakt     9        
Kvalitetssäkring vid läkemedelstillverkning - från råvara till färdig produkt   5-7          
Läkemedelsförpackningar 2015 Patientnytta i förpackningen – användbarhet och säkerhet           17  
Quality Control in the Pharmaceutical Laboratory in- house & outsourced testing              
Riskbaserad validering i praktiken           9  
Apotek, Information, Marknad
e-learning Depression och Ångest för ST - och allmänläkare              
e-learning Expeditionsförfattningar på apotek              
e-learning för dig på apotek              
e-learning Naturläkemedel              
Grundläggande farmakologi, 7,5 hp           Sept  
Gränsdragningsproblematik mellan regelverken - läkemedel, växtbaserade läkemedel, medicintekniska produkter, livsmedel och kosttillskott              
IMA uppdatering              
Kurs för informations- och marknadsansvariga (IMA) inom läkemedelsföretag   20-22       23-25  
Kurs för Läkemedelsansvarig på apotek           8/9-24/11  
Patientindividuell försörjning     4        
Prov i Medicinsk grundutbildning     12        
Regler för personlig integritet vid marknadsföring och samarbeten     10        
Risk - nytta, kommunikation och beteende              
Vätsketerapi - nordisk kurs              
Ämnesöverskridande utbildningar
Introduktion till läkemedelsområdet              
Läkemedelskongressen              
Our Events in English
4th Nordic Pharmacovigilance Conference                  
The 13th Swedish proteomics society symposium                  Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se