|        Skriv ut sidans innehåll

Kalendarium -alla utbildningar sorterade per utbildningsområde

Our upcoming courses and conferences in english are found under the heading
Events in English

Hitta rätt utbildning för dig genom att söka i våra kalendarier.
Du kan välja att söka bland våra utbildningar per område, i bokstavsordning eller i datumordning.

Anmälan finns under respektive utbildningstillfälle. Välkommen! 


Utbildning Nov Dec Jan 2015 Feb 2015 Mars 2015 Apr 2015 Maj 2015 Juni 2015
Klinisk prövning
Avtal och kontrakt i kliniska prövningar                
Den kliniska studierapporten - att skriva enligt ICH E3                
Förhandlingsteknik - samt tillämpning vid avtal och kontrakt inom klinisk prövning                
Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning 25-27              
Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter                
Kliniska prövningar ur regulatoriskt perspektiv - praktiska tips och tillämpningar                
Kvalitetssäkring av kliniska prövningar                
Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, BMA m.fl   11-12            
Praktiska aspekter på design och statistisk analys av kliniska prövningar                
Regulatory Affairs
Grundkurs i Pharmacovigilance                
Grundkurs i regelverk för medicintekniska produkter ur ett EU perspektiv   9-10            
Grundkurs i Regulatory Affairs         3-5      
Introduktion till Regulatory Affairs för Dig på det forskande läkemedelsbolaget - en överblick                
Partihandelsdagen                
Regulatoriska strategier       4-5        
Drug Discovery/Preclinical
13th symposium on pharmacokinetics and drug metabolism Oligonucleotide-based therapeutics New challenges in evaluating pharmakokinetic, pharmacodynamic and safety properties, MARCH 16-17 2015         16-17      
21st Intermediate Workshop on PK/PD Data Analysis                
Developing a taste for medicine Flavour improvement & taste masking of pharmaceutical products       26-26        
Pharmaceutical development of medicines for children       25-25        
The 13th Swedish proteomics society symposium                
Kvalitet, GMP, Tillverkning, GDP
Att lyckas med externa inspektioner - praktiska exempel                
GDP i praktiken         24-24      
Grundläggande farmakologi, 7,5 hp                
Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp                
Kvalitetssäkring av transporter                
Kvalitetssäkring vid tillverkning av tabletter och kapslar                
Läkemedelsförpackningen - ett skal med innehåll                
Quality Control in the Pharmaceutical Laboratory in- house & outsourced testing                
Quality Risk Management i praktiken           21-21    
Se din verksamhet genom en inspektörs ögon! - Praktisk EU-GMP kurs                
Apotek, Information, Marknad
e-learning Expeditionsförfattningar på apotek                
e-learning för dig på apotek eller inom vården                
e-learning Naturläkemedel                
Grundläggande farmakologi, 7,5 hp                
Gränsdragningsproblematik mellan regelverken - läkemedel, medicintekniska produkter och kosttillskott 25              
IMA uppdatering                
Kurs för informations- och marknadsansvariga (IMA) inom läkemedelsföretag   3-5   11-13        
Kurs för Läkemedelsansvarig på apotek                
Prov i Medicinsk grundutbildning 28              
Risk - nytta, kommunikation och beteende                
Vätsketerapi - nordisk kurs           20-22    
Ämnesöverskridande utbildningar
Introduktion till läkemedelsområdet                
Läkemedelsriksdagen 2015         3      
Our Events in English
Intermediate Workshop on PK/PD Data Analysis                
Predictive Chemistry in drug discovery development - a modelling and simulation journey from molecule and dosage form to medicine                
The 13th Swedish proteomics society symposium                Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se