|        Skriv ut sidans innehåll

Kalendarium -alla utbildningar sorterade per utbildningsområde

Our upcoming courses and conferences in english are found under the heading
Events in English

Hitta rätt utbildning för dig genom att söka i våra kalendarier.
Du kan välja att söka bland våra utbildningar per område, i bokstavsordning eller i datumordning.

Anmälan finns under respektive utbildningstillfälle. Välkommen! 


Utbildning Dec Jan 2015 Feb 2015 Mars 2015 Apr 2015 Maj 2015 Juni 2015
Klinisk prövning
Avtal och kontrakt i kliniska prövningar              
Den kliniska studierapporten - att skriva enligt ICH E3              
Förhandlingsteknik - samt tillämpning vid avtal och kontrakt inom klinisk prövning              
Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning              
Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter              
Kliniska prövningar ur regulatoriskt perspektiv - praktiska tips och tillämpningar              
Kvalitetssäkring av kliniska prövningar              
Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, BMA m.fl              
Praktiska aspekter på design och statistisk analys av kliniska prövningar              
Regulatory Affairs
4th Nordic Pharmacovigilance Conference              
Grundkurs i Pharmacovigilance              
Grundkurs i Regulatory Affairs       3-5      
Introduction to Regulatory Affairs -a one-day seminar targeting research-based pharmaceutical companies     19        
Partihandelsdagen              
Regulatoriska strategier     4-5        
Drug Discovery/Preclinical
13th symposium on pharmacokinetics and drug metabolism Oligonucleotide-based therapeutics New challenges in evaluating pharmakokinetic, pharmacodynamic and safety properties, MARCH 16-17 2015       16-17      
Developing a taste for medicine Flavour improvement & taste masking of pharmaceutical products     26        
Drug metabolism - role in drug discovery and development         14-14    
Pharmaceutical development of medicines for children     25-25        
The 13th Swedish proteomics society symposium              
Kvalitet, GMP, Tillverkning, GDP
Att lyckas med externa inspektioner - praktiska exempel              
GDP i praktiken       24-24      
Grundläggande farmakologi, 7,5 hp              
Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp              
Kurs i kvalitetssäkring vid läkemedelstillverkning - från råvara till färdig produkt           5-7  
Kvalitetssäkring av transporter              
Kvalitetssäkring vid tillverkning av tabletter och kapslar              
Läkemedelsförpackningen - ett skal med innehåll              
Quality Control in the Pharmaceutical Laboratory in- house & outsourced testing              
Quality Risk Management i praktiken         21-21    
Se din verksamhet genom en inspektörs ögon! - Praktisk EU-GMP kurs              
Apotek, Information, Marknad
e-learning Depression och Ångest för ST - och allmänläkare   1/1-31/12          
e-learning Expeditionsförfattningar på apotek              
e-learning för dig på apotek              
e-learning Naturläkemedel              
Grundläggande farmakologi, 7,5 hp              
IMA uppdatering       26      
Kurs för informations- och marknadsansvariga (IMA) inom läkemedelsföretag     11-13        
Kurs för Läkemedelsansvarig på apotek              
Prov i Medicinsk grundutbildning              
Risk - nytta, kommunikation och beteende              
Vätsketerapi - nordisk kurs         20-22    
Ämnesöverskridande utbildningar
Introduktion till läkemedelsområdet              
Läkemedelsriksdagen 2015       3      
Our Events in English
4th Nordic Pharmacovigilance Conference  
Developing a taste for medicine Flavour improvement & taste masking of pharmaceutical products  
Pharmaceutical development of medicines for children  
The 13th Swedish proteomics society symposium  Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se