|        Skriv ut sidans innehåll

Kalendarium -alla utbildningar sorterade per utbildningsområde

Our upcoming courses and conferences in english are found under the heading
Events in English

Hitta rätt utbildning för dig genom att söka i våra kalendarier.
Du kan välja att söka bland våra utbildningar per område, i bokstavsordning eller i datumordning.

Anmälan finns under respektive utbildningstillfälle. Välkommen! 


Utbildning Sept Okt Nov Dec Jan 2015
Klinisk prövning
Avtal och kontrakt i kliniska prövningar        
Den kliniska studierapporten - att skriva enligt ICH E3        
Förhandlingsteknik - samt tillämpning vid avtal och kontrakt inom klinisk prövning        
GCP i det kliniska prövningsarbetet        
Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning     25-27  
Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter   7-8    
Kliniska prövningar ur regulatoriskt perspektiv - praktiska tips och tillämpningar        
Kvalitetssäkring av kliniska prövningar        
Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, BMA m.fl       11-12
Praktiska aspekter på design och statistisk analys av kliniska prövningar        
Site audits vid kliniska prövningar        
Regulatory Affairs
Grundkurs i Pharmacovigilance     11-13  
Grundkurs i regelverk för medicintekniska produkter ur ett EU perspektiv       9-10
Grundkurs i Regulatory Affairs        
Introduktion till Regulatory Affairs för Dig på det forskande läkemedelsbolaget - en överblick     4  
Partihandelsdagen        
Regulatoriska strategier        
Ändringsansökningar ("Variations") inom Regulatory Affairs   2    
Drug Discovery/Preclinical
13th symposium on pharmacokinetics and drug metabolism Oligonucleotide-based therapeutics New challenges in evaluating pharmakokinetic, pharmacodynamic and safety properties, MARCH 16-17 2015        
21st Intermediate Workshop on PK/PD Data Analysis   20-23    
7th Anglo Swedish Medicinal Chemistry Symposium        
Developing a taste for medicine Flavour improvement & taste masking of pharmaceutical products        
Drug Processing and Delivery   21-22    
Svensk läkemedelsregisterforskning idag och imorgon   9-10    
The 13th Swedish proteomics society symposium     9-10  
Kvalitet, GMP, Tillverkning, GDP
Att lyckas med externa inspektioner - praktiska exempel   8    
GDP i praktiken   2-2   9-9
Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp        
Kvalitetssäkring av datoriserade system   23    
Kvalitetssäkring av transporter        
Kvalitetssäkring vid tillverkning av tabletter och kapslar        
Läkemedelsförpackningen - ett skal med innehåll        
Partihandelsdagen 2014     5-5  
Quality Control in the Pharmaceutical Laboratory in- house & outsourced testing        
Quality Risk Management i praktiken     25-25  
Se din verksamhet genom en inspektörs ögon! - Praktisk EU-GMP kurs        
Apotek, Information, Marknad
e-learning Expeditionsförfattningar på apotek        
e-learning för dig på apotek eller inom vården        
e-learning Naturläkemedel        
Framtiden för svensk sjukvårdsfarmaci - en fråga om patientsäkerhet och kvalitet   2    
Gränsdragningsproblematik mellan regelverken - läkemedel, medicintekniska produkter och kosttillskott     25  
IMA uppdatering        
Kurs för informations- och marknadsansvariga (IMA) inom läkemedelsföretag       3-5
Kurs för Läkemedelsansvarig på apotek        
Prov i Medicinsk grundutbildning     28  
Regler för personlig integritet vid marknadsföring och samarbeten     12  
Risk - nytta, kommunikation och beteende        
Vätsketerapi - nordisk kurs        
Ämnesöverskridande utbildningar
Introduktion till läkemedelsområdet        
Our Events in English
Intermediate Workshop on PK/PD Data Analysis          
Predictive Chemistry in drug discovery development - a modelling and simulation journey from molecule and dosage form to medicine          
The 13th Swedish proteomics society symposium          Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se