|        



Skriv ut sidans innehåll

Kalendarium -alla utbildningar sorterade per utbildningsområde

Our upcoming courses and conferences in english are found under the heading
Events in English

Hitta rätt utbildning för dig genom att söka i våra kalendarier.
Du kan välja att söka bland våra utbildningar per område, i bokstavsordning eller i datumordning.

Anmälan finns under respektive utbildningstillfälle. Välkommen! 


Utbildning Apr Maj Juni Juli Aug Sept
Klinisk prövning
Avtal och kontrakt i kliniska prövningar            
Den kliniska studierapporten - att skriva enligt ICH E3            
Förhandlingsteknik - samt tillämpning vid avtal och kontrakt inom klinisk prövning   8-9        
GCP i det kliniska prövningsarbetet            
Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning           30/9-2/10
Kliniska prövningar ur regulatoriskt perspektiv - praktiska tips och tillämpningar            
Kvalitetssäkring av kliniska prövningar           30/9-1/10
Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, BMA m.fl            
Praktiska aspekter på design och statistisk analys av kliniska prövningar           3-4
Site audits vid kliniska prövningar            
Regulatory Affairs
Grundkurs i Pharmacovigilance            
Grundkurs i regelverk för medicintekniska produkter ur ett EU perspektiv           17-18
Grundkurs i Regulatory Affairs           9-11
Gränsdragning och klassificering, problem och möjligheter            
Introduktion till Regulatory Affairs för Dig på det forskande läkemedelsbolaget - en överblick   22        
Partihandelsdagen            
Regulatoriska strategier            
Ändringsansökningar ("Variations") inom Regulatory Affairs            
Drug Discovery/Preclinical
21st Intermediate Workshop on PK/PD Data Analysis            
Metabolites and Safety - Relating Biotransformation to Human Safety Hazard and Risk: Addressing the Translational Gaps           3-4
Orienteringskurs i Toxikologi - hälsorisk och säkerhetsbedömning            
Phenotypic based drug discovery: industry savior or wasteful distraction? 29          
Svensk läkemedelsregisterforskning idag och imorgon            
Kvalitet, GMP, Tillverkning, GDP
Att lyckas med externa inspektion - praktiska exempel            
GDP i praktiken   13        
Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp           15/9-14/10
Kurs i kvalitetssäkring vid läkemedelstillverkning - från råvara till färdig produkt           16-18
Kvalitetssäkring av transporter   21        
Kvalitetssäkring vid tillverkning av tabletter och kapslar            
Läkemedelsförpackningen - ett skal med innehåll           24
Quality Control in the Pharmaceutical Laboratory in- house & outsourced testing            
Se din verksamhet genom en inspektörs ögon! - Praktisk EU-GMP kurs     3-4      
Apotek, Information, Marknad
e-learning Expeditionsförfattningar på apotek            
e-learning för dig på apotek eller inom vården            
e-learning Naturläkemedel            
Gränsdragning och klassificering, problem och möjligheter            
Hantering av avfall och farligt gods för vården   20        
IMA uppdatering            
Kurs för informations- och marknadsansvariga (IMA) inom läkemedelsföretag   21-23       10-12
Kurs för Läkemedelsansvarig på apotek           16/9-18/11
Prov i Medicinsk grundutbildning   9        
Risk - nytta, kommunikation och beteende   27        
Vätsketerapi - nordisk kurs            
Ämnesöverskridande utbildningar
Introduktion till läkemedelsområdet            
Our Events in English
Intermediate Workshop on PK/PD Data Analysis            
Phenotypic based drug discovery: industry savior or wasteful distraction?            



Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se