|        Skriv ut sidans innehåll

Kalendarium -alla utbildningar sorterade per utbildningsområde

Our upcoming courses and conferences in english are found under the heading
Events in English

Hitta rätt utbildning för dig genom att söka i våra kalendarier.
Du kan välja att söka bland våra utbildningar per område, i bokstavsordning eller i datumordning.

Anmälan finns under respektive utbildningstillfälle. Välkommen! 


Utbildning Maj Juni Juli Aug Sept Okt
Klinisk prövning
Aktuella regler och riktlinjer för kliniska prövningar - Europeisk harmonisering   4        
Avtal och kontrakt i kliniska prövningar            
Den kliniska studierapporten - att skriva enligt ICH E3            
Electronic systems in clinical trials         22  
Förhandlingsteknik - samt tillämpning vid avtal och kontrakt inom klinisk prövning            
Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning            
Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter           13-14
Kliniska prövningsprogrammet ur regulatoriskt perspektiv - strategiska utmaningar 27          
Kvalitetssäkring av kliniska prövningar         29-30  
Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, BMA m.fl            
Praktiska aspekter på design och statistisk analys av kliniska prövningar            
Regulatory Affairs
4th Nordic Pharmacovigilance Conference            
Aktuella regler och riktlinjer för kliniska prövningar - Europeisk harmonisering            
Grundkurs i Pharmacovigilance 26-28          
Grundkurs i regelverk för medicintekniska produkter ur ett EU perspektiv            
Grundkurs i Regulatory Affairs         8-10  
Gränsdragningsproblematik mellan regelverken - läkemedel, medicintekniska produkter och kosttillskott            
Introduktion till Regulatory Affairs för Dig på det forskande läkemedelsbolaget - en överblick           22
Kliniska prövningsprogrammet ur regulatoriskt perspektiv - strategiska utmaningar            
Partihandelsdagen            
Receptfritt - en klass för sig   2        
Regulatoriska strategier            
Drug Discovery/Preclinical
22nd Intermediate Workshop on PK/PD Data Analysis           26-29
5th Nordic Proteomics Symposium       23-25    
Kvalitet, GMP, Tillverkning, GDP
Att lyckas med externa inspektioner - praktiska exempel            
GDP i praktiken   2        
Grundläggande farmakologi, 7,5 hp            
Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp            
Kvalitetssäkring av datoriserade system           21
Kvalitetssäkring av transporter 25          
Läkemedelsförpackningar 2015 Patientnytta i förpackningen – användbarhet och säkerhet         17  
Quality Control in the Pharmaceutical Laboratory in- house & outsourced testing            
Riskbaserad validering i praktiken         9  
Apotek, Information, Marknad
e-learning Depression och Ångest för ST - och allmänläkare            
e-learning Expeditionsförfattningar på apotek            
e-learning för dig på apotek            
e-learning Naturläkemedel            
Grundläggande farmakologi, 7,5 hp         Sept  
Gränsdragningsproblematik mellan regelverken - läkemedel, växtbaserade läkemedel, medicintekniska produkter, livsmedel och kosttillskott            
IMA uppdatering            
Kurs för informations- och marknadsansvariga (IMA) inom läkemedelsföretag         23-25  
Kurs för Läkemedelsansvarig på apotek         8/9-24/11  
Patientindividuell försörjning   4        
Prov i Medicinsk grundutbildning   12        
Regler för personlig integritet vid marknadsföring och samarbeten            
Risk - nytta, kommunikation och beteende            
Vätsketerapi - nordisk kurs            
Ämnesöverskridande utbildningar
Introduktion till läkemedelsområdet            
Läkemedelskongressen            
Our Events in English
4th Nordic Pharmacovigilance Conference                
The 13th Swedish proteomics society symposium                Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se