|        Skriv ut sidans innehåll

Kalendarium -alla utbildningar sorterade per utbildningsområde

Our upcoming courses and conferences in english are found under the heading
Events in English

Hitta rätt utbildning för dig genom att söka i våra kalendarier.
Du kan välja att söka bland våra utbildningar per område, i bokstavsordning eller i datumordning.

Anmälan finns under respektive utbildningstillfälle. Välkommen! 


Utbildning Okt Nov Dec Jan 2015 Feb 2015
Klinisk prövning
Avtal och kontrakt i kliniska prövningar          
Den kliniska studierapporten - att skriva enligt ICH E3          
Förhandlingsteknik - samt tillämpning vid avtal och kontrakt inom klinisk prövning          
Grundkurs i klinisk läkemedelsprövning   25-27      
Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter          
Kliniska prövningar ur regulatoriskt perspektiv - praktiska tips och tillämpningar          
Kvalitetssäkring av kliniska prövningar          
Monitoreringskurs för forskningssjuksköterskor, BMA m.fl     11-12    
Praktiska aspekter på design och statistisk analys av kliniska prövningar          
Regulatory Affairs
Grundkurs i Pharmacovigilance   11-13      
Grundkurs i regelverk för medicintekniska produkter ur ett EU perspektiv     9-10    
Grundkurs i Regulatory Affairs          
Introduktion till Regulatory Affairs för Dig på det forskande läkemedelsbolaget - en överblick   4      
Partihandelsdagen          
Regulatoriska strategier         4-5
Drug Discovery/Preclinical
13th symposium on pharmacokinetics and drug metabolism Oligonucleotide-based therapeutics New challenges in evaluating pharmakokinetic, pharmacodynamic and safety properties, MARCH 16-17 2015          
21st Intermediate Workshop on PK/PD Data Analysis          
Developing a taste for medicine Flavour improvement & taste masking of pharmaceutical products         26-26
Pharmaceutical development of medicines for children         25-25
The 13th Swedish proteomics society symposium   9-10      
Kvalitet, GMP, Tillverkning, GDP
Att lyckas med externa inspektioner - praktiska exempel          
GDP i praktiken     9-9    
Industriell galenisk farmaci, 7,5 hp          
Kvalitetssäkring av transporter          
Kvalitetssäkring vid tillverkning av tabletter och kapslar          
Läkemedelsförpackningen - ett skal med innehåll          
Partihandelsdagen 2014   5-5      
Quality Control in the Pharmaceutical Laboratory in- house & outsourced testing          
Quality Risk Management i praktiken          
Se din verksamhet genom en inspektörs ögon! - Praktisk EU-GMP kurs          
Apotek, Information, Marknad
e-learning Expeditionsförfattningar på apotek          
e-learning för dig på apotek eller inom vården          
e-learning Naturläkemedel          
Gränsdragningsproblematik mellan regelverken - läkemedel, medicintekniska produkter och kosttillskott   25      
IMA uppdatering          
Kurs för informations- och marknadsansvariga (IMA) inom läkemedelsföretag     3-5   11-13
Kurs för Läkemedelsansvarig på apotek          
Prov i Medicinsk grundutbildning   28      
Regler för personlig integritet vid marknadsföring och samarbeten   12      
Risk - nytta, kommunikation och beteende          
Vätsketerapi - nordisk kurs          
Ämnesöverskridande utbildningar
Introduktion till läkemedelsområdet          
Our Events in English
Intermediate Workshop on PK/PD Data Analysis        
Predictive Chemistry in drug discovery development - a modelling and simulation journey from molecule and dosage form to medicine        
The 13th Swedish proteomics society symposium        Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se