|        Skriv ut sidans innehåll

IMA uppdatering

Aktuella frågeställningar samt lärdomar från senaste fallen hos IGM/NBL tas upp under dagen, liksom viktiga förändringar inom och tillämpningar av regelverk och branschavtal. Du som arbetar med information eller marknadsföring av läkemedel får en värdefull uppdatering av förändringar från de senaste två åren.

Möjlighet ges att skicka in frågor i förväg och på så sätt påverka vad som kommer att diskuteras.

Nästa tillfälle planeras den 26 mars 2015 i centrala Stockholm.

 

Kurstillfällen
Datum Plats Deltagaravgift (Kr, ex.moms, tidig/sen anmälan)

Målgrupp Temadagen vänder sig till informations- och marknadsansvariga inom läkmedelsindustrin och andra intresserade. Deltagarna förutsätts ha grundläggande kunskaper om branschens etiska regelverk. (T ex IMA-utbildning).
Program
MedverkandeLäkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se