|        Skriv ut sidans innehåll

IMA uppdatering

Aktuella frågeställningar samt lärdomar från senaste fallen hos IGM/NBL tas upp under dagen, liksom viktiga förändringar inom och tillämpningar av regelverk och branschavtal. Du som arbetar med information eller marknadsföring av läkemedel får en värdefull uppdatering av förändringar från de senaste två åren.

Möjlighet ges att skicka in frågor i förväg och på så sätt påverka vad som kommer att diskuteras.

 

Kurstillfällen
Datum Plats Deltagaravgift (Kr, ex.moms, tidig/sen anmälan)

Målgrupp Temadagen vänder sig till informations- och marknadsansvariga inom läkmedelsindustrin och andra intresserade. Deltagarna förutsätts ha grundläggande kunskaper om branschens etiska regelverk. (T ex IMA-utbildning).
Preliminärt program

09.15       Inledning                          
09.15       Nyheter och ändringar, bl.a.
                   SKL-ök
                   EFPIA disclosure code
                   EFPIA gåvoförbud
                               
10.00       Urval av fall från IGM och NBL sept 2013 och framåt                             
10.30       Paus, kaffe/te
10.50       Urval av fall, forts.            
11.30       Frågor och svar
12.00       Lunch
13.00       Filmblock med diskussion              
13.45       Urval av fall, forts.              
14.30       Paus, kaffe/te
14.50       Urval av fall, forts.
ca 16.00  Vad har hänt? 
               Statistik från IGM och NBL. Vad anmäls? Vad anmäls ej?
                
ca 16.30  Dagen avslutas
Läkemedelsakademin. Besöksadress: Wallingatan 26 A. Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm.
Tel: 08-723 50 00. Fax: 08-20 55 11. E-post: info@lakemedelsakademin.se