Hur värdesätter vi medicinska resultat?

Läkemedelsriksdagen är ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Myndigheterna har skapat ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet. Dagen genomförs med föredrag, paneldebatter och mentometeromröstningar.

Läkemedelsriksdagen 21 mars 2017, Norra Latin, Stockholm – Hur värdesätter vi medicinska resultat?
– Huvudtalare: EMAs chef Guido Rasi
– Inledare: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström

Boka redan nu in Läkemedelsriksdagen i kalendern! Sidan uppdateras kontinuerligt.

Läkemedelsriksdagen ger FOKUS-poäng enligt Sveriges farmaceuters poängsystem för kompetensutveckling.

Kontakt

Projektledare
Annika Tengvall
annika.tengvall@lakemedelsakademin.se

Projektadministratör
Annette Lindberg
annette.lindberg@lakemedelsakademin.se

Samarbetspartners: