Läkemedelsanvändning i en gränslös hälso- och sjukvård

Läkemedelsriksdagen är ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Myndigheterna har skapat ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet. Dagen genomförs med föredrag, paneldebatter och mentometeromröstningar.

Läkemedelsriksdagen ger FOKUS-poäng enligt Sveriges farmaceuters poängsystem för kompetensutveckling.

Kontakt

Projektledare
Annika Tengvall
annika.tengvall@lakemedelsakademin.se

Projektadministratör
Annette Lindberg
annette.lindberg@lakemedelsakademin.se

Samarbetspartners: