Boka in redan nu Läkemedelskongressen 2017

Ta del av två programspår från Läkemedelskongressen 2016.

Dag 1: 8 november
Programspår: Innovativa terapier för svårbehandlade sjukdomar

Dag 2: 9 november
Programspår: Samverkan för optimal läkemedelsanvändning

Kontakt

Projektledare
Sophie Hoas
Läkemedelsakademin
sophie.hoas@lakemedelsakademin.se

Partners Läkemedelskongressen 2016:

Arrangör: